Knappe koppen kiezen technisch!

“We moeten een brug bouwen tussen werk en onderwijs, om de overstap voor jongeren zo gemakkelijk mogelijk te maken,” zegt Ludwig Vandenhove.


Hij was daarom graag bereid de studievoormiddag, georganiseerd door het Limburgs Overleg Onderwijs-Arbeid (LOOA),en die hierrond op donderdag 10 mei 2007 doorging in Sint-Truiden, in te leiden.
Het project ‘Knappe koppen kiezen technisch’ werd gelanceerd om het technisch en beroepsonderwijs te herwaarderen.
Een eerste initiatief binnen dit project richt zich naar de laatstejaars van het basisonderwijs en streeft ernaar de jongeren aan te zetten te kiezen voor een studierichting in de wereld van de techniek.
Een tweede, minstens even belangrijk initiatief, richt zich op de 18-jarige studenten die dit jaar afstuderen in het technisch en beroepsonderwijs. Voor hen werd een panelgesprek georganiseerd, met als thema ‘tussen onderwijs en werk’.
Naast een leerlingendelegatie van de technische scholen, zetelden een aantal grotere werkgevers in dit panel.

Voor burgemeester Ludwig Vandenhove is het begeleiden van jongeren naar tewerkstelling belangrijk.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden zet zich daarom ook in om jongeren zoveel mogelijk werkervaring te laten opdoen.
Enerzijds wordt er aan zoveel mogelijk kandidaten de mogelijkheid geboden om een werkstage te lopen bij de diensten van het stadsbestuur. Anderzijds heeft de stad Sint-Truiden een jobstudentenbeleid waarop ze trots mag zijn. Ieder jaar krijgen heel wat jongeren de kans om werkervaring op te doen bij verschillende stadsdiensten, van monitor bij jeugd, sport en spel tot onderhoud van de groene ruimten in de stad bij de groendienst.