Komen er nooit windturbines in Sint-Truiden?

“Wij hebben de indruk.”, zeggen sp.a–fractieleider Filip Moers en gedeputeerde voor natuur en milieu Ludwig Vandenhove

“Zelfs voor de 3 windturbines langs de N80, waarvoor dankzij sp.a vorig jaar een positief advies was gegeven voor de milieuvergunningsaanvraag (nadien unaniem gevolgd door de Limburgse deputatie, dus ook door CD&V en Open Vld), heeft het college van burgemeester en schepenen nu een negatief advies voor de bouwvergunning gegeven.

Het gaat nochtans om zogeheten “groene locaties” (locaties nummers 21 en 22) op basis van de windatlas, die door de provincie Limburg is opgesteld.  Dit wil zeggen dat dit 2 van de meest ideale locaties zijn in Sint-Truiden om windturbines te plaatsen.

Dat is de  reden waarom wij als sp.a  in november vorig jaar positief advies gegeven hebben voor de milieuvergunning binnen het college van burgemeester en schepenen tegen CD&V en Open Vld in.
Wij hebben toen een aantal bijkomende voorwaarden, zowel qua geluid, als qua slagschaduw, opgelegd om vooral aan de bemerkingen van de buurt tegemoet te komen.

In de motivatie voor de weigering van de bouwvergunning voor deze windturbines door het college van burgemeester en schepenen  staat onder andere dat er op de locaties waarvoor de aanvraag gebeurt potentieel plaats is voor meer dan 20 windmolens.
In het provinciale locatieonderzoek staat dat voor locatie 21 plaats is voor maximum 5 windmolens en voor locatie  22 voor slechts  1 windmolen.
Het huidige CD&V en Open Vld-college draait de buurtbewoners een rad voor de ogen. 
Vertellen dat er ruimte is voor meer dan 20 windmolens op deze locaties jaagt de buurtbewoners enkel nog meer op stang.”

“Moeten we hieruit afleiden dat het college van burgemeester en schepenen geen duurzame energie in Sint-Truiden wenst en zich verstopt achter wetgeving, die hier niet ter zake is en/of achter bezwaarschriften van de buurtbewoners?
Is dit bewuste misleiding of kennen ze de wetgeving en het dossier niet?”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Onbegrijpelijk: de burgemeester en de bevoegde schepen passen de wetgeving toe hoe hen dat uitkomt.
Een project-Milieueffectenrapport (MER) moet maar opgemaakt worden als er minstens 20 windturbines geplaatst worden.
Maximaal zouden in deze twee gebieden 6 windmolens kunnen komen. Dus duidelijk niet project-MER plichtig!
Hopelijk nemen ze deze houding niet aan wanneer u als inwoner van Sint-Truiden een bouwaanvraag doet!”, zegt Filip Moers.

“Als CD&V en Open Vld niet voor hernieuwbare energie zijn, omdat ze geen enkele negatieve beslissing durven  nemen tegen een beperkte groep burgers in, die denken er (over)last van te hebben, zouden ze dat beter openlijk zeggen. Maar dat ze dan ook zwijgen over duurzaam beleid of meewerken aan Limburg klimaatneutraal.
Als sp.a zijn wij het niet eens met deze visie, maar dat ze tenminste duidelijkheid scheppen.

Moedig zijn en verantwoordelijkheid opnemen, is iets anders.
Op deze locatie geen windturbines toelaten, betekent in feite zeggen dat  er op het ganse grondgebied van Sint-Truiden geen zullen toegelaten worden.”, besluiten de 2 sp.a‘ers.

Zie ‘Eerste windturbines op Sint-Truidens grondgebied?’ van 8 november 2011 en ‘Milieuvergunning windturbines Ecopower goedgekeurd’ van 14 december 2012 op deze website.