Komt de brandweerhervorming er eindelijk?

Dit was het onderwerp van een debat tussen Jan Jorissen, brandweerbevelhebber van Lommel en voorzitter van de Limburgse brandweerbond en gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove in Limburg Vandaag op TV Limburg (TVL) op vrijdag 20 december 2013.
Luc Moons was moderator.

“De brandweerhervorming wordt op het terrein maar altijd uitgesteld omwille van financiële redenen.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar er is geen keuze: op (brand)veiligheid besparen, is geen optie. Of moet er weer eens echt een ramp gebeuren?”

In het gesprek ging het ook nog over brandpreventie naar aanleiding van het animatiefilmpje voor brandveilige feestdagen dat door de Limburgse Brandweerbond en Limburgse brandweerschool van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) gemaakt is.
Het filmpje kan u hier bekijken.

 

Zie Brandveilige tips voor de komende feesten. Limburg Vandaag, www.tvl.be, 20-12-2013.

Zie ook Brandpreventie van 11-12-2013 op deze website.