Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in debat met de commissie voor de Landsverdediging!

Op woensdag 13 mei 2009 bezochten de cursisten van de 'Hogere Studies Veiligheid en Defensie' van het KHID de kamercommissie voor de Landsverdediging onder het voorzitterschap van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.


Zij debatteerden met de federaal volksvertegenwoordigers van de diverse politieke partijen over de Belgische defensiepolitiek.

Sedert januari 2005 organiseert het KHID de ‘Hogere Studies Veiligheid en Defensie’ in samenwerking met het Egmont - Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen en in die context leggen zij een aantal studiebezoeken af, zoals onder andere aan de commissie voor de Landsverdediging. 

Zie onder andere ook de tekst ‘Hoog bezoek in de commissie voor de Landsverdediging!’ op deze website.