Koninklijke Vriendenkring Stadspersoneel Sint-Truiden bestaat 60 jaar!

De Koninklijke Vriendenkring Stadspersoneel Sint-Truiden bestaat 60 jaar.
Dit werd gevierd met een origineel ‘Bal Masqué’ op zaterdag 14 maart 2009.

Voor de gelegenheid was de polyvalente zaal van het cultuurcentrum de Bogaard origineel aangekleed en elke aanwezige kreeg ook de gelegenheid ‘een masker’ aan te doen.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove bedankte de stichters, alle gewezen en huidige bestuursleden en voorzitter(s).

Voor mij is de Vriendenkring van het Stadspersoneel een belangrijk onderdeel van het te voeren personeelsbeleid bij een stad. Sinds ik burgemeester ben, vanaf 1 januari 1995, heb ik als verantwoordelijke voor personeelszaken de Vriendenkring hierbij dan ook zo actief mogelijk proberen te betrekken, zoals voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie en -fuif en de jaarlijkse sportdag, het verhogen van de jaarlijkse subsidie door de koppeling ervan aan de personeelsuitgaven in de jaarlijkse begroting (0.1 %), het aanbieden van een aantal gratis kermisattracties voor de kinderen van het stadspersoneel bij de opening van de Augustuskermis op vrijdagnamiddag, op een bepaald ogenblik zelfs de uitgave van een heus personeelsblad, etc.
Spijtig dat er op de meeste activiteiten niet altijd veel volk aanwezig is in verhouding met het aantal actieve personeelsleden (op dit ogenblik 420), om dan nog niet te spreken van de gepensioneerden, die ook steeds welkom zijn en blijven. Ik kan nochtans niet genoeg herhalen dat precies dit soort activiteiten er zou mee moeten toe bijdragen dat alle personeelsleden zich bewust zijn van het feit dat zij, ongeacht de dienst, allemaal werken voor en mee betaald worden door alle Sint-Truidense belastingsbetalers!
Of hoe de Vriendenkring mee kan bijdragen tot het zo belangrijk gegeven van de interne communicatie.”, zegt Ludwig Vandenhove.


“Nog dit: met de huidige actuele politieke situatie in Sint-Truiden en vooral de weinig consequente houding van een aantal collega’s -politici in een toenemend aantal dossiers zouden de op dit ‘Bal Masqué’ uitgedeelde maskers hen goed van pas komen.”