Korte gemeenteraad en een ‘oude krokodil’

De gemeenteraad van maandag 14 maart 2016 in Sint-Truiden was (al) om half tien gedaan.
Ja, dat is vroeg.

"Dat had te maken met het beperkt aantal agendapunten (11 punten, 2 toegevoegde punten en 3 punten in de geheime zitting)", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. "Maar ook weer met het gegeven dat de CD&V-Open Vld-meerderheid gewoon geen antwoord geeft op pertinente vragen van de oppositie.
We staan daar als oppositie zo goed als machteloos tegenover: elke keer klacht indienen bij de hogere overheid heeft geen zin, opstappen, komt de meerderheid goed uit...
We kunnen alleen maar hopen dat het aanwezige publiek 'verder verteld' op welke manier de CD&V-Open Vld omgaat met de gemeentelijke democratie.

Zeker als het gaat om de autonome gemeentebedrijven Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) en Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI) krijgen we nooit (een duidelijk) antwoord.
Ik vrees dat de stad Sint-Truiden zich met dit soort constructies nog meer in echte financiële problemen gaat werken en in een juridisch kluwen gaat terechtkomen. Bovendien zijn het fiscale constructies, waarmee de stad Sint-Truiden in feite de federale overheid 'oplicht' door onder andere Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) te recupereren.
Overheden zouden beter elkaar ondersteunen in plaats van 'elkaar vliegen af te vangen'. Zij kunnen één euro ook maar één keer uitgeven.

Als sp.a hadden we één agendapunt toegevoegd in verband met het informeren van nieuwe inwoners omtrent het domiciliëren van hun honden (zie onderaan).
Als sp.a blijven we veel belang hechten aan dierenwelzijn.
De reactie: weer typisch!
Na het indienen van het agendapunt werd personeel opgetrommeld om een aantal folders bij de burgerlijke stand te leggen zonder enige verdere uitleg hoe de burgers verder geholpen moeten worden.
Als wij een positief, origineel agendapunt indienen, doet de meerderheid er alles aan om dit 'te recupereren'.
In feite echt kinderachtig. Maar toch: voor de eerste maal heeft de meerderheid een sp.a-voorstel mee goedgekeurd!

En dan heb ik even de ‘oude krokodil’ uitgehangen.
De N-VA stelde voor om in de toekomst 'voorzitters, ondervoorzitters en leden van het college van burgemeester en schepenen te verbieden om stemgerechtigd lid te zijn van een gemeentelijke adviesraad'.
Ik vind zulk een voorstel niet kunnen in een democratie.
Het was een amendement gericht tegen de rol van een aantal bestuursleden van Groen in de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu Sint-Truiden (STAL).
Er zouden beter wat meer mensen actief worden in politieke partijen - ze zijn de basis van onze democratie. Dus moeten we ze zeker niet 'willen brandmerken' door hen uit te sluiten van bepaalde functies.
CD&V en Open Vld zijn mij gevolgd en de N-VA, de partij van de verandering, stond alleen.
De geschiedenis herhaalt zich.
Toen ik nog fractieleider was van sp.a (toen SP) in de periode 1989 -1995, eveneens in de oppositie, heb ik er zo doorgekregen dat politieke partijen aan dezelfde voorwaarden het jeugdcentrum 'De Tochgenoot' kunnen huren als andere verenigingen.
Politieke partijen moeten we koesteren, niet stigmatiseren."      

Zie ook Is dit het dieptepunt? van 28-01-2016 en Begroting 2016 stad Sint-Truiden van 23-12-2015 op deze website.