Kunst in de openbare ruimte!

“Ik ben een groot voorstander van kunst in de openbare ruimte”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“Dit is dan ook de reden waarom ik hier, sedert ik op 1 januari 1995 burgemeester van de stad Sint-Truiden geworden ben, echt werk van gemaakt heb.”

 

 

Nu er al heel wat kunstwerken in de openbare ruimte in Sint-Truiden staan, is het precies de uitdaging om een verdere planning uit te tekenen, waarbij kunst in het straatbeeld maximaal in overeenstemming moet gebracht worden met het aspect ruimtelijke ordening.
“Momenteel werk ik terzake aan een visie, die te gepaster tijd kan afgetoetst worden bij alle betrokkenen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

Kunst in de openbare ruimte moet voldoende kwalitatief zijn, hoe relatief dat begrip ook is.
Wat voor de ene kwaliteit in de kunst is, is voor de andere van geen waarde of zelfs kitsch.
Wat mij betreft, heeft dit ook niets te maken met professionele en/of niet-professionele kunstenaars.
De kunst van deze laatste kan in mijn ogen zeker zo kwaliteitsvol zijn als de kunst van professionele, ‘dure’ en/of bekende kunstenaars.

 

 

In die context krijgen we ook steeds meer de vraag van niet-professionele kunstenaars om in de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor en/of in de buurt van hun woning, eigen kunstwerken aan te brengen.
Op zich is dit een goede evolutie en het beste bewijs dat kunst in Sint-Truiden leeft.
Bovendien bevestigt dit mijn stelling dat het grote succes van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) niet alleen resulteert in steeds meer cursisten, maar ook in de kwaliteit van het werk dat ze afleveren.

 

 

“Als stadsbestuur zullen we ook hierrond een visie moeten ontwikkelen, waarbij we misschien niet-professionele kunstenaars, die op de één of andere manier verbonden zijn met bijvoorbeeld Filokalia en/of de HABK, gedurende een bepaalde tijd de kans geven om hun werken in een openbare ruimte tentoon te stellen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

“De ‘burgemeester van Halmaal’, zoals ik hem steeds noem, Rohnny Houwaer, heeft hier alleszins niet op gewacht.
Hij heeft voor de parochiezaal in Halmaal een tijdje een houtsnijwerk van zijn hand geplaatst dat momenteel op de tentoonstelling ‘Bruisende stilte’ in het kasteeldomein Nieuwenhoven staat (zie tekst op deze website ‘Bruisende Stilte!’ van 11 juli 2008).
Och, wie kan Rohnny Houwaer, ‘duiveltje doet al’ in Halmaal, dit kwalijk nemen, ook al is er nog geen globale visie vanuit het stadsbestuur van Sint-Truiden?”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie hierover ook de teksten op deze website ‘Kunstwandeling door Sint-Truiden’ van 14 mei 2008 en ‘Tentoonstelling in Halmaal’ van 27 mei 2008.