"Kunst Groen 20•12"

Van donderdag 17 mei 2012 tot en met zondag 3 juni 2012 loopt de 10e editie van de tentoonstelling “Kunst Groen”. 

“Kunst Groen 20•12” vindt plaats op het kasteeldomein Terbiest, Terbiestweg 104, 3800 Sint-Truiden.
23 kunstenaars nemen deel aan de tentoonstelling. De leerlingen van basisschool Schuttershof en middenschool 1 Campus Tichelrij Sint-Truiden van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap leveren eveneens een bijdrage.
“Kinderen en jongeren kunnen niet vroeg genoeg aan kunst beginnen.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

Jos Herck, curator van de tentoonstelling en bestuurslid van de vzw “Kunst Groen”, staat samen met zijn collega-bestuursleden en collega-kunstenaars Frank Delbeke en Patrik De Wolf garant voor een kwaliteitsvolle tentoonstelling.

 

 

 

 

Kunstenaar Patrick De Wolf verwoordt het Project 20·12 als volgt:
Een park, een park met vijver, een aangelegd park, een kasteelpark. Men kan zo verder gaan met het bedenken van een omschrijving van de plaats waarin de VZW “KunstGroen” de tentoonstelling "Twintig-Twaalf” zal organiseren.
Wie in het park "Terbiest” wandelt wordt geraakt. Niemand loopt erdoor zonder de invloed te voelen van het aanwezige groen, de bomen, bet water, noem maar op. Het spreekt voor zich dat personen die creatief bezig zijn door dit stuk cultuur-natuur nog meer worden beïnvloed.
Kunstenaars kunnen het park op een andere manier lezen, ze kunnen bet bevragen, naar het verhaal luisteren, wat heeft het park hun te vertellen?
Wanneer een kunstenaar een object in deze natuur plaatst heeft hij met een reden die bepaalde plaats gekozen. Die reden kan vanuit verschillende invalshoeken komen maar we mogen gerust stellen dat de manier waarop wij naar de natuur kijken afhankelijk is van onze cultuur.
Zij die in en van de natuur moeten leven zullen een andere invalshoek hebben dan zij die het als een decor gebruiken voor een tentoonstelling.

 

 

Niet enkel door het park te gebruiken als decor wordt de tegenstelling tussen kunst en groen sterk aangevoeld maar ook omdat kunst niet anders kan dan in tegenstelling te staan met de natuur, deze laatste is immers steeds in groei, in beweging. De natuur is organisch, de kunst is kunstmatig. De natuur evolueert, het kunstobject blijft daarin een constante.
Kunst is gebonden aan artificiële regels niet aan natuurlijke regels. Het is dus niet omdat in de kunst materieel wordt gebruikt dat van de natuur komt, dat kunst tot de natuur behoort. “Kunst Groen” wil deze tegenstelling laten aanvoelen door kunstenaars uit te nodigen om hun kunstwerk hier te tonen. De kunstobjecten zullen deze tegenstelling in meer of mindere mate aantonen, soms zal het een verrijking zijn voor bet park, soms voor het object.
De beste zaken vloeien voort uit tegenstellingen, ze worden geboren op de grens tussen twee begrippen.
Misschien kan Oscar Wilde voor inspiratie zorgen met de volgende uitspraak:”Het is niet de kunst die de natuur nabootst, maar de natuur die de kunst imiteert.”

 

 

“Toen ik in 1994, samen met huidig voorzitter Nadine Libens, begon met het project ‘Kunst Groen’ als onderdeel van de uitbouw van het domein ‘Terbiest’, hoopte ik dat het project lang zou meegaan, maar zeker was dat niet.”, zegt ere-voorzitter en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere de tekst ‘De hotelschool 'Terbiest' bestaat 15 jaar!’ van 26 april 2008 op deze website.

 

 

“Inmiddels zijn er heel wat gelijkaardige initiatieven, maar in 1994 was het evenement vrij innoverend.

 

 

Het historisch kasteelpark ‘Terbiest’ leent zich uitstekend voor zulke activiteit.

 

 

Ik vind dat we als stad Sint-Truiden nog meer kunst in de openbare ruimte moeten brengen, al dan niet permanent.
Samen met Patrick De Wolf, voorzitter van de Koninklijke Kunstkring en Willem Driesen, bibliothecaris, heb ik de idee opgevat om een publicatie te maken over alle kunstwerken in de openbare ruimte en er een wandel - en fietsroute aan te koppelen.”

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het voorwoord dat Nadine Libens, voorzitter VZW “Kunst Groen” en burgemeester Ludwig Vandenhove, ere-voorzitter “Kunst Groen” geschreven hebben voor de cataloog.

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste bezoeker van “Kunst Groen 20·12”

 

“Kunst Groen” begon bescheiden in 1994 als initiatief van enkele kunstenaars, kunstliefhebbers en de toenmalige “Vriendenkring Domein Terbiest”, waar Ludwig Vandenhove voorzitter van was.
De eerste tentoonstelling vond plaats in mei 1994: een ontmoeting tussen cultuur en kunst en natuur in het prachtige decor van het kasteeldomein Terbiest.
Dit was de start voor een (twee)jaarlijkse terugkerende manifestatie.

 

 

“Kunst Groen” streeft ernaar om kunstenaars hun creaties te laten confronteren met de omgeving in het algemeen en met groen en natuur in het bijzonder.
Kunst en natuur zijn twee begrippen, die steeds nauw met elkaar verbonden zijn geweest.
Door het plaatsen van kunst in de natuur wordt die band nog versterkt.

 

 

Inmiddels zijn er al heel wat gelijkaardige initiatieven ontstaan in Nederland, België en Vlaanderen, maar in 1994 was het evenement vrij innoverend.

 

 

De eerste vijf edities van “Kunst Groen” vonden plaats op het kasteeldomein Terbiest.
In 2004 werd de overstap gemaakt naar de Tichelrijvest, een onderdeel van de groene vestengordel rond Sint-Truiden, gecombineerd met een aantal privé-tuinen in de Schepen Dejonghstraat, de campus Tichelrij van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), de speelplaats van de Sint-Jan Berchmansschool en de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti, die daar tot 2009 gevestigd was.
Hierbij ontstond een uniek samenwerkingsverband tussen de omgeving, de bewoners en de deelnemende kunstenaars.

 

 

In 2006 werd het project nog grootser opgevat.
“Kunst Groen” organiseerde niet alleen voor de tweede maal tentoonstellingen in de privé-tuinen van de Schepen Dejonghstraat en op de Tichelrijvest, maar werkte samen met de Academie Haspengouw [Beeld] en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), departement Vrije Kunsten een kunstproject uit op de volledig gerenoveerde vesten rond Sint-Truiden en in het stadspark op de jaarlijkse Dag van het Park.
Het project “beVESTigde KUNST” was een groot succes; niet minder dan 115 kunstenaars werkten mee.

 

 

In 2007 werd de feitelijke vereniging “Kunst Groen” de VZW “Kunst Groen”.
De leden van de VZW “Kunst Groen” zijn Marie-Thérèse Boyen, Thierry Decocq, Frank Delbeke, Patrik Dewolf, Jos Herck, Jo Pirard, secretaris An D’Hoker, voorzitter Nadine Libens en ere-voorzitter
Ludwig Vandenhove.

De VZW wil de talrijke groene ruimten in Haspengouw en in en rond de stad Sint-Truiden confronteren met beeldende kunst.
Ze wil zoveel mogelijk niet-professionele kunstenaars aan bod laten komen, hetgeen zeker niet betekent dat er minder kwaliteit  geboden wordt. Integendeel, de VZW ’Kunst Groen’ wil precies een kweekvijver voor artistiek talent zijn en ook personen van eigen bodem en uit eigen regio maximaal kansen geven.

 

 

In 2008 organiseerde de VZW voor de eerste keer als VZW “Kunst Groen” op de Tichelrijvest en in de privé-tuinen van de Schepen Dejonghstraat haar grote ‘Kunst Groen’ tentoonstelling.
De kunstwerken waren van een hoog niveau en heel wat mensen bezochten de tentoonstelling. Kortom, de VZW “Kunst Groen” kon ook nu weer spreken van een succesvolle manifestatie.

 

 

In mei 2010, van 13 mei tot 30 mei 2010, keerden we terug naar onze roots.
De negende editie van de tentoonstelling “Kunst Groen” vond plaats op het kasteeldomein Terbiest.

 

 

Haspengouw in het algemeen met zijn talrijke open ruimten en de stad Sint-Truiden met zijn vele groene longen en plaatsen in het bijzonder, bieden nog heel wat mogelijkheden voor de VZW ‘Kunst Groen’.
Vermits we enkel met vrijwilligers werken, hebben we onze beperkingen qua activiteiten.
Indien we willen blijven doorgroeien, zullen we op een bepaald ogenblik moeten durven nadenken over een zekere vorm van professionalisering, weliswaar maximaal blijvend gebruik makend van het vrijwilligerswerk. 

 

 

Naast het inmiddels tweejaarlijks initiatief “Kunst Groen” neemt de VZW “Kunst Groen” jaarlijks enkele andere initiatieven waarbij kunstwerken tentoongesteld worden in publieke en/of private groene ruimten.
Op 27 mei 2007 nam de VZW “Kunst Groen” deel aan de “Dag van het Park”.
In het stadspark, op het domein ‘t Speelhof en op het kasteeldomein Terbiest werden 36 kunstwerken tentoongesteld.
De VZW “Kunst Groen” werkte voor deze manifestatie samen met Houses of Communications, de Beeldentuin Terbiest en de stad Sint-Truiden.

 

 

In december 2007 liep voor de eerste maal de tentoonstelling “Licht breekt Duisternis” op de Tiensevest, in en rond het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, tot aan de Clockempoort.
In december 2008 was er de succesvolle tentoonstelling ‘RoodLicht’ en in december 2009 organiseerde de VZW de tentoonstelling “Eén Kuub Licht”.
Telkens hulden de kunstenaars de vest in een feeëriek licht en deed het politiehuis zijn imago als ‘open huis’ alle eer aan met originele kunstwerken.

 

 

In het weekend van 17, 18 en 19 juli 2009 deed de VZW “Kunst Groen” voor het eerst mee aan het Opentuinenweekend van het Verbond van Volkstuinen, afdeling Sint-Truiden, waarbij in een aantal voor het publiek opengestelde privé-tuinen in heel Sint-Truiden telkens eveneens een kunstwerk geplaatst werd.

 

 

Van donderdag 17 mei 2012 tot en met zondag 3 juni 2012 loopt de tiende editie van de tentoonstelling “Kunst Groen”.
De tentoonstelling vindt plaats op het kasteeldomein Terbiest.
23 kunstenaars nemen deel aan de tentoonstelling “Kunst Groen 2012”.
Jos Herck, curator van de tentoonstelling en bestuurslid van de VZW “Kunst Groen”,  staat garant voor een kwaliteitsvolle tentoonstelling.

 

 

Tot slot willen we een aantal personen en instanties bedanken, die deze manifestaties mogelijk maken:
- de deelnemende kunstenaars;
-  de stad Sint-Truiden voor de verkregen subsidies in het kader van de zogeheten vernieuwende culturele initiatieven;
- Campus Tichelrij en de Hotelschool kasteeldomein Terbiest van het Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap (GO!);

-  de (bestuurs)leden van de VZW 'Kunst Groen’;
- Gisèle Doise voor het ontwerpen van de uitnodigingen en de catalogus;
-  alle personen en/of diensten, die op de ene of andere manier bijdragen aan dit initiatief.

 

 

We wensen jullie veel kunst- en kijkgenot en hopen jullie nog dikwijls in Sint-Truiden te mogen ontmoeten.

 

 

Ludwig Vandenhove     
ere-voorzitter “Kunst Groen”
burgemeester stad Sint-Truiden

 

 

Nadine Libens
voorzitter VZW “Kunst Groen”

Zie onder andere ook de teksten ‘Eén kuub Licht!’ 9 december 2009, ‘9e editie ‘Kunst Groen’ is open!’ van 19 mei 2010 en ‘Kunst in een pastorij!’ van 26 september 2010 op deze website.