Lage waterstand Maas: gevolgen voor de drinkwatervoorziening?

Kan de lage waterstand van de Maas als gevolg hebben dat de watervoorziening in Vlaanderen in het gedrang komt?

“Dat was het onderwerp van twee actuele vragen tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams parlement van woensdag 29 juni 2022”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wat vaak vergeten wordt, is dat om en bij de 40 procent van het drinkwater in Vlaanderen van de Maas, onder andere het Albertkanaal, komt. Met de toenemende droogte moeten we bijgevolg degelijk rekening houden met deze eventualiteit.

Ik blijf het een beetje wraakroepend vinden dat er dagelijks miljoenen liters water, die opgepompt worden uit de vroegere mijnstreekgebieden, waar steenkool ontgonnen werd, gewoon wegstromen.
Uit bepaalde studies blijkt dat dat water eventueel zou kunnen gebruikt worden voor drinkwater in plaats van louter voor irrigatie van bijvoorbeeld landbouwgronden.
Hoever staat het hiermee?”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)