Landbouw in Vlaanderen: continuïteit

“Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits zet duidelijk het landbouwbeleid van de vorige Vlaamse regering(en) verder”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Of dat een goede zaak is? Voor de landbouwsector misschien, hopelijk zelfs, voor het klimaatbeleid zeker niet.”

Ludwig Vandenhove is vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de punten, die Ludwig Vandenhove aangehaald heeft.
De volledige verslagen zijn te raadplegen op www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, woensdag 13, 20 en 27 november 2019.

In plaats van een doorgedreven en consequent klimaatbeleid doorheen de Vlaamse landbouwpolitiek te laten lopen, rekent minister Hilde Crevits, net zoals de ganse Vlaamse regering, eerder op innovatie en nieuwe technieken en technologieën om dat waar te maken.
Innovatie en nieuwe technieken en technologieën zijn noodzakelijk, maar zullen niet volstaan om ons klimaat te redden.

Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele heeft aangekondigd dat hij alle Vlaamse subsidiestromen zal laten doorlichten.
Op zich is daar niets fout mee, maar daaruit zal ongetwijfeld blijken dat er nu vanuit landbouw, maar evenzeer vanuit andere departementen heel wat geld naar één organisatie gaat (om de Boerenbond (BB) niet te noemen).

Ecosysteemdiensten en plattelandsbeleid zijn cruciaal voor het landbouwgegeven.
Zijn daar al de nodige afspraken over gemaakt met collega Zuhal Demir?
Dit is des te belangrijker nu de bevoegdheden landbouw en plattelandsbeleid gescheiden zijn.
Hetzelfde geldt voor de handhaving.

Akkoord met een Vlaamse voedseltop op voorwaarde dat dat geen traditionele ‘praatbarak’ wordt.

Inzake de voedselketen - gezond, veilig, duurzaam, diervriendelijk, aan een eerlijke prijs, etc. -  moet er gezocht worden naar een goed evenwicht tussen sensibilisering van de consument en soms zaken opleggen en strikt handhaven.
Nu neigt dit in Vlaanderen vaak teveel over naar vrijwillig gedrag.”