Laptops voor alle kinderen

De Vlaamse regering heeft een initiatief genomen om maximaal gebruikte personal computers en laptops in te zamelen en ze te laten updaten. Zo kunnen ze gebruikt worden door de leerlingen, die er thuis niet zelf over beschikken.
De Vlaamse regering heeft daar 1 miljoen euro voor uitgetrokken.

Deze beslissing moet mogelijk maken dat zoveel mogelijk kinderen, zonder onderscheid, de kans krijgen om van thuisonderwijs te genieten in deze Coronatijden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Er komen ook acties vanuit scholen of private initiatieven op gang, bijvoorbeeld van service clubs of van andere verenigingen, om toestellen in te zamelen en ze opnieuw gebruiksklaar te maken. Maar dan nog is er onvoldoende materiaal om aan alle behoeften tegemoet te komen, dat horen we dagelijks via de media.  Bovendien zijn laptops geen garantie voor geslaagd thuisonderwijs. (1)

Zelfs als de materiële problemen zouden kunnen opgelost worden, is er nog het probleem dat niet in alle gezinnen de kinderen kunnen geholpen worden door hun ouder(s) of andere familieleden om de leerachterstand op te halen, die ze oplopen als gevolg van de sluiting van de scholen als gevolg van Covid-19. Er komen gelukkig tevens heel wat acties op gang van vrijwilligers, al dan niet nog actieve leerkrachten, om die kinderen zo goed mogelijk bij te staan.

Het is spijtig dat we het Coronafenomeen moeten ondergaan opdat dit probleem van kansarme gezinnen en mogelijke leerachterstand de nodige globale aandacht krijgt. Dit zou toch niet mogen in onze welvaartsmaatschappij.
Hopelijk worden nu zoveel mogelijk probleemsituaties in kaart gebracht en is dit het vertrekpunt om deze fundamenteel aan te pakken, niet enkel nu.

Gaat dit geld kosten? Ja, maar dit is een goede investering in onze maatschappij en kan toekomstgericht heel wat problemen voorkomen voor de betrokken kinderen en gezinnen.
Armoede en kansen kunnen best zo jong en zo snel mogelijk aangepakt worden.
Alle deskundigen zijn het daarover eens.
Deze opportuniteit mogen we niet laten voorbijgaan.

Het getuigt van solidariteit in onze maatschappij dat nu heel wat vrijwilligers in de bres springen om dit specifieke probleem aan te pakken. Maar in feite zou er een minimale professionele structuur moeten zijn, vertrekkende vanuit de overheid, bijvoorbeeld de gemeentebesturen en/of de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) en de inrichtende machten en de scholen, om permanent aan de noden van deze betrokken bevolkingsgroep tegemoet te komen. Zo zouden de vrijwilligers heel wat praktische problemen uit handen kunnen genomen worden en zouden zij hun volledige aandacht kunnen toespitsen op de begeleiding van de kinderen.

Ik word door heel wat vrijwilligers gecontacteerd, die bereid zijn hieraan mee te werken.
Als sp.a moeten we die personen zoveel mogelijk ondersteunen via gemeentebesturen waarin we aanwezig zijn, maar ook via de eigen Socialistische structuren.
Het biedt een opportuniteit om ons beleid tegen kansarmoede verder concreet gestalte te geven.

Waar wachten de Vlaamse ministers Ben Weyts van onder andere Onderwijs en Wouter Beke van onder ander Armoedebestrijding op? Aan de slag!”.