Leerlingen ‘De Regenboog’ bij Ludwig Vandenhove in het parlement!

Op donderdag 11 februari 2010 waren een aantal leerlingen van de vrije school voor buitengewoon onderwijs ‘De Regenboog’ uit Sint-Truiden op uitnodiging van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op bezoek in het federale parlement.

“Er komen regelmatig leerlingen, scholen en andere groepen bij mij op bezoek in het federale parlement, maar het was de eerste keer dat het kinderen uit het buitengewoon onderwijs betrof.
Zo een bezoek past evengoed in hun opleiding als bij leerlingen uit het  algemeen, beroeps- of technisch onderwijs.

 

 

 

 

Ik heb een leerlingenraad bijgewoond om alles praktisch en inhoudelijk voor te bereiden en heb de leerlingen persoonlijk begeleid in plaats van dit over te laten aan één van de gidsen. Zo hebben ze locaties kunnen zien in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, die anders niet te bezoeken zijn. Bovendien is de donderdag de dag van de plenaire vergaderingen, zodat er ook heel wat pers en vooral televisie aanwezig is (onder andere voor ‘Villa Politica’) en hebben ze kunnen ervaren hoe het er achter de schermen aan toegaat.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Na de rondleiding en een aangename broodjesmaaltijd hebben ze vanuit de publiekstribune een gedeelte van de plenaire vergadering gevolgd.

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove: “Het blijft mijn overtuiging dat er in het onderwijs op alle niveaus en in alle richtingen meer aandacht zou moeten zijn voor de politiek en het maatschappelijk gebeuren.
Dergelijke bezoeken passen daar perfect in.
Op die manier kan de afkeer van de burger van de politiek ‘mee’ teruggedrongen worden.”

 

 

Voor bezoeken aan het federale parlement mag u steeds een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Sint-Truidense senioren bezoeken voor de 2e maal dit jaar Kamer van Volksvertegenwoordigers!’ van 2 juni 2008,  ‘Leerlingen bezoeken Paleis der Natie!’ van 5 februari 2009 en ‘Ludwig Vandenhove krijgt minigolem’ van 6 februari 2010 op deze website.