Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil voor 2010 een winterpremie!

"De gezinnen en personen, die het minder goed hebben, blijven voor ons prioritair, ook in Sint-Truiden.", zeggen gemeenteraadslid
Maria Lacroix/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Daarom zijn we Socialisten!"


Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil voor 2010 een winterpremie
, net zoals de verwarmingspremie in 2006 en in 2008 en de millenniumcheque in 2000, voor de gezinnen, die wettelijk recht hebben op een zogeheten verhoogde tegemoetkoming.
Het gaat om de categorie van de Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen (WIGW’s) en voor de families en personen met een laag gezinsinkomen, die onder meer recht hebben op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten (OMNIO-statuut).
"Natuurlijk zullen er altijd misbruiken zijn, maar deze statuten betreffen een federale materie en mogen VOORAL GEEN ALIBI zijn om niets te doen.", zegt
Maria Lacroix/>.

Meer dan ooit, gezien de slechte economische situatie, komen een toenemend aantal gezinnen en personen in de financiële problemen.
Alle beleidsniveaus, ook gemeenten en steden, moeten aan dit groeiend armoedeprobleem aandacht schenken.

"Bovendien weet ik, als economist van opleiding (weliswaar lang geleden!) dat dit geld vrij snel, bijna onmiddellijk in de lokale economie, bij de plaatselijke middenstand en horeca, terechtkomt.
Nog een goede zaak gezien de actuele economische en financiële crisis.", zegt Ludwig Vandenhove.

In 2006 en 2008 bedroeg de verwarmingspremie 75,00 EUR per gezin.
Vorig jaar stelde Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) een premie voor van 80,00 EUR, maar dit voorstel werd door de gemeenteraad niet aangenomen.
CD&V en Open VLD stemden tegen.
"Nog maar eens", zegt
Maria Lacroix/>, "luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden."

Voor 2010 doet Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) opnieuw een gelijkaardig voorstel, maar vooral een oproep om over de aard en het bedrag van de premie en over de voorwaarden te overleggen over alle partijgrenzen heen om tot een aanvaardbaar compromis te komen.

Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) dringt aan om bij de begrotingsopmaak 2010 een bedrag te voorzien voor een tegemoetkoming voor die bevolkingroep, die het financieel moeilijk heeft.

"En in tegenstelling tot vorig jaar, toen CD&V en Open VLD allerlei drogredenen aanhaalden om uiteindelijk niets te doen voor die groep, die het echt nodig heeft, hopen wij dat ze dit jaar woord houden.
Financiële middelen vinden we wel in de stadsbegroting.”, besluiten gemeenteraadslid
Maria Lacroix/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Wij kunnen na 15 jaar (goed) bestuur van de stad Sint -Truiden moeilijk financieel onverantwoord genoemd worden. Zowel in 2009, als in 2010 bijvoorbeeld worden de lonen en weddes van het stadspersoneel niet geïndexeerd, omdat de spilindex niet zal overschreden worden en dat bedrag ligt ruim boven het bedrag dat voorzien moet worden voor de winterpremie.”

Wie de integrale versie van de tussenkomst van
Maria Lacroix/> wil, kan een mailtje sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

Zie de tekst ‘Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie!’ en ‘Een globaal armoedeplan voor Sint-Truiden!’ op deze website.