Limburg: beslissingen diverse organen meer op elkaar afstemmen

"Wij hebben in Limburg heel wat organen, die zich met de socio-economische situatie in de brede betekenis van het woord bezighouden", zegt voormalig gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Zelfs meer - historisch gegroeid - dan in andere provincies.

Ik ben altijd al grote voorstander geweest om deze instanties nauwer te laten samenwerken en misschien sommige ervan zelfs samen te voegen. Wel op twee voorwaarden:

  1. het primaat van de politiek en in mijn ogen, als verdediger van het provinciale niveau, met een belangrijke rol voor de deputaties
  2. enkele keren per jaar de provinciale partijverantwoordelijken samenbrengen om hun ideeën te kennen over de gewenste evolutie in Limburg, eveneens in nationale en Vlaamse dossiers.

Tijdens mijn 6-jarige periode als gedeputeerde heb ik uiteraard ook altijd dat standpunt verdedigd.

Vorig jaar, in het verkiezingsjaar 2018, hebben we daar als deputatie nog een aantal gesprekken over gehad, onder andere met professor doctor Filip De Rynck. Ik heb dat standpunt tevens verdedigd in een gesprek met het kabinet van voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois in de aanloop naar de nationale en Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019, waarbij gepolst werd naar de verwachtingen van alle leden van de task force van Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).

Mijn laatste schriftelijke vraag als provincieraadslid handelde daarover."

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord.


Vraag

Vraag voor eerste gedeputeerde Inge Moors en/of gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Tijdens de vorige legislatuur zijn er in de deputatie een aantal gesprekken gevoerd over een model van corporate governance, waarbij de deputatie en een aantal andere Limburgse organen hun beslissingen nauwer op elkaar zouden afstemmen. Onder andere deputatie, POM, etc.
Een aantal van die gesprekken zijn doorgegaan in aanwezigheid van professor doctor Filip De Rynck.

Zijn die gesprekken verdergezet?
Heeft de deputatie nog altijd plannen in die richting?

Ludwig Vandenhove
maandag 17 juni 2019

Antwoord


Afbeelding: limburg.be

Tags: