Limburg investeert 20 miljoen in energiezuinige overheidsgebouwen

Op maandag 13 mei 2013 maakte gedeputeerde Ludwig Vandenhove het project ESCOLIMBURG2020 van het provinciebestuur, Infrax en Dubolimburg bekend. Dankzij deze samenwerking en 880.785 EURO aan Europese subsidies kunnen 100 Limburgse overheidsgebouwen energiezuiniger gemaakt worden.
“Alle Limburgse gemeenten schaarden zich achter ‘Limburg gaat klimaatneutraal’.
Door hun gebouwen energiezuiniger te maken, kunnen ze aantonen dat ze dat engagement echt menen en geven ze het goede voorbeeld voor de burgers.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Dank zij dit Energy Service Company (ESCO)-project kan de Provincie Limburg de gemeenten en steden concreet ondersteunen in hun klimaatambitie.”

Hieronder vindt u het persbericht.

 

Europees project ESCOLIMBURG2020 helpt Limburgse gemeenten investeren in eigen patrimonium

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove:
In totaal zullen meer dan 100 Limburgse overheidsgebouwen worden aangepakt, goed voor een totale investering van 20 miljoen euro.”

De provincie wil klimaatneutraal worden tegen 2020: om deze ambitie te realiseren is een grondige heroriëntatie van onze samenleving nodig.
Gemeenten spelen een voorname rol: zij wijzen de burger, via eigen voorbeeldprojecten, de weg naar een duurzamere toekomst. “Het nieuwe ESCO-project van provincie Limburg, Infrax en Dubolimburg zal hierin belangrijk worden,” zegt Ludwig Vandenhove, Gedeputeerde van Milieu & Natuur.
In het kader van Intelligent Energy Europe (IEE-MLEI) werden Europese middelen naar Limburg gehaald die het bestaande gemeentelijk en provinciaal gebouwenpatrimonium versneld helpen energieperformanter maken. Door het project zal ongeveer 20 miljoen euro in de Limburgse economie worden geïnvesteerd.

Het project ESCOLIMBURG2020 – een samenwerking tussen provincie Limburg, Infrax en Dubolimburg - vertaalt de provinciale en gemeentelijke klimaatambitie naar de praktijk, door te focussen op het versneld energieperformanter maken (energetische renovatie en hernieuwbare energie) van het bestaande gemeentelijk en provinciaal gebouwenpatrimonium. De bestaande ESCO-werking (Energy Service COmpany) van Infrax zal hiervoor als uitgangspunt dienen. Alle Limburgse gemeenten hebben een Klimaatplan opgesteld, nodig voor de ondertekening van de Covenant Of Mayors, dat bepaalt dat er minimaal 20% CO2 moet worden bespaard op gemeentelijk niveau. Voor de gemeenten is het dus van groot belang dat zij in het kader van hun lokaal klimaatbeleid hun patrimonium verduurzamen en op die manier zelf het goede voorbeeld geven aan burgers en bedrijven: practice what you preach.

Slechts zeven Europese projecten
ESCOLIMBURG2020 werd samen met slechts 6 andere Europese projecten geselecteerd door de Europese administratie. “Men beschouwt ons als een voorbeeld voor Europa,” legt Ludwig Vandenhove uit. “De redenen voor het toekennen van de werkingsmiddelen zijn tweevoudig: enerzijds legt Limburg de lat hoog, en zijn we als regio ambitieuzer op het vlak van CO2-reductie dan de Europese norm. Langs de andere kant werd men gecharmeerd door de samenwerking zonder financiële inbreng van commerciële partners, wat maakt dat ook op het eerste zicht minder rendabele, maar broodnodige investeringen, toch zullen worden gedaan.”

20 miljoen euro
ESCOLIMBURG2020 krijgt 880.785 euro van Europa. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Deze middelen worden ingezet om gemeenten te informeren, te adviseren en te begeleiden bij het versneld energieperformanter maken van hun patrimonium. Tegelijk wordt ook de Limburgse bouwsector verder klaargestoomd zodat ze de duurzame technologie op de juiste manier kunnen implementeren. In totaal zullen meer dan 100 Limburgse overheidsgebouwen worden aangepakt, goed voor een totale investering van 20 miljoen euro.”

Het project ESCOLIMBURG2020 is een Intelligent Energy Europe – Mobilising Local Energy Investments (IEE-MLEI) project. Het start op 1 april 2013 en loopt tot 1 april 2016.

Infrax trouwe partner voor gemeenten
Infrax was altijd al een voorloper op het vlak van rationeel energiegebruik. Niet alleen de klanten maken gretig gebruik van de diverse acties en premies waarmee het netbedrijf het energieverbruik helpt verminderen. Ook de gemeente- en provinciebesturen hebben sinds jaar en dag nauw overleg met de specialisten bij Infrax. Het energieadvies en de studies over haalbare energiemaatregelen in gemeentelijke gebouwen hebben echter maar het beoogde effect als de voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Om ook daarin de openbare besturen bij te staan startte Infrax met ESCO.

Totaaloplossing
Frank Vanbrabant, directeur klantendienst en operaties bij Infrax: “Samen met het lokale bestuur gaan we na hoe we gemeentelijke of provinciale gebouwen energie-efficiënter kunnen maken. We hebben bij Infrax immers een enorme kennis in huis op het vlak van techniek, wetgeving, administratie, het monitoren van besparingen, het coördineren van projecten ... De kennis die voor Infrax een vakgebied is geworden, is lokaal niet altijd beschikbaar, vaak ook al omwille van de tijd die daarin kruipt."

Infrax biedt veel meer dan alleen maar energieadvies en studies over haalbare energiemaatregelen. Met ESCO voeren we de voorgestelde maatregelen in samenspraak met de lokale besturen ook effectief uit. Alles wordt onderzocht: verwarming, ventilatie, airco, verlichting, hernieuwbare energie en isolatie. Infrax zorgt voor een totaaloplossing: informatie, advies, coördinatie, monitoring, uitvoering en zelfs de financiering.

Frank Vanbrabant: “Gebouwen energievriendelijk renoveren vraagt investeringen. Maar met een ESCO- prefinanciering betaalt men de investering in energie-efficiënte maatregelen terug met wat men bespaart op de energiekosten. Een supergemakkelijke formule die de gemeente- of provinciebegroting niet extra belast."

Geen extra investeringskosten
Met de besparing op de energiekosten kan de investering terugbetaald worden. Dat is voor de gemeenten een bijzonder interessant voorstel van prefinanciering, waarmee ze zonder extra kosten in de gemeentelijke begroting toch kunnen investeren in besparingsmaatregelen.

Infrax is al geruime tijd trouwe partner van de gemeenten om hun inwoners en bedrijven te voorzien van elektriciteit. Daarnaast beheert Infrax als netbedrijf ook heel wat andere nutsvoorzieningen. Daarbij streven wij niet enkel naar betrouwbare en veilige nutsleidingen aan marktconforme tarieven. We willen samen met de gemeenten ook werken aan een duurzaam en innovatief energie- en waterbeheer via extra energieactiviteiten. Op dat vlak willen we flexibel inspelen op de behoeften van onze gemeenten. Daarom richtte Infrax de afdeling ESCO op.           

Wat is ESCO?
ESCO staat voor Energy Services Company. Het is een extra energieactiviteit binnen Infrax die zich specialiseert in het beheer van het energieverbruik van alle gemeentelijke gebouwen. Samen met de gemeente kunnen we de vermindering van het energieverbruik conform de Europese en Belgische normen realiseren. Deze nieuwe activiteit biedt een totaaloplossing voor verhoogde energie-efficiëntie, waarbij de gemeenten stevig op hun energiefactuur kunnen besparen.

Zie onder andere ‘20 miljoen euro voor energiezuinigere overheidsgebouwen’, TVL-nieuws, 13 mei 2013; ‘Limburg investeert 20 miljoen euro in overheidsgebouwen’, Limburg Actueel, 13 mei 2013; ‘Ons energiebeleid is voorbeeld voor Europa’, Het Nieuwsblad, 14 mei 2013, p.21; ‘100 Limburgse overheidsgebouwen krijgen groene renovatie’, Het Laatste Nieuws, 14 mei 2013, p.19; ‘Limburg investeert 20 miljoen in energiezuinige gebouwen’, Het Belang van Limburg, 14 mei 2013, p.27.  

Zie ook ‘Award Duurzaam Bouwen’ van 9 maart 2013 en ‘Klimaatgemeenten opnieuw bijeen’ van 6 mei 2013 op deze website.

Tags: