Limburg opsplitsen in 3 regio’s: onbegrijpelijke beslissing!

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 12 maart 2021 beslist over de regiovorming.
Vlaanderen wordt opgesplitst in 17 regio’s, Limburg in 3 regio’s. (1)

Een onbegrijpelijke beslissing”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Eerst heeft de Vlaamse regering sedert 1 januari 2017 heel wat bevoegdheden afgenomen van de provincies en nu dit.
Hiermee wordt Limburg helemaal vleugellam gemaakt.
Wij worden als Limburg in Brussel al benadeeld op heel wat beleidsterreinen en nu wordt zelfs onze éénheid om hiertegen een vuist in Brussel te maken aan banden gelegd.

Dat de N-VA, die openlijk voor de afschaffing van provincies pleit, pro dit voorstel is, is begrijpelijk. Maar dat CD&V-Limburg en Open Vld-Limburg, die bij de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen in 2018 en de Vlaamse verkiezingen in 2019, nog het behoud van de provincie Limburg in hun partijprogramma’s hadden staan, nu hun woord breken, is ongezien.
Stellen de Limburgse ministers Lydia Peeters (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) dan niets voor in Brussel? Of weten ze niet wat er echt leeft bij de Limburgers?  

Zogezegd de zoveelste interne Vlaamse staatshervorming. Maar het weer ingewikkelder maken in plaats van éénvoudiger, typisch Vlaams.
Iedereen kent het provinciale niveau, zeker in Limburg, niemand kent regio’s.

Het democratisch gehalte interesseert de Vlaamse regering helemaal niet.
Een provincieraad en een deputatie worden democratisch verkozen en aangesteld.
Regio’s zullen bestuurd worden door burgemeesters.
Voor de Vlaamse regering is een niet democratisch verkozen gouverneur het aanspreekpunt bij uitstek voor de provincies. Maar nu blijkt ook weer duidelijk hoe ernstig de Vlaamse regering een gouverneur neemt.
Na overleg met alle Limburgse gemeenten was het voorstel van de gouverneur duidelijk: de provincie Limburg moet één regio worden.
De Vlaamse regering legt dat geformuleerde voorstel van de gouverneur en alle Limburgse burgemeesters gewoon langs zich neer. En dan de mond maar vol hebben over inspraak en een bottom-up-benadering.
Een schande!

Limburg moet zich organiseren met het middenveld, werkgeversorganisaties, vakbonden, politieke partijen, etc. om deze beslissing terug te draaien.
Vermits de toewijzing van de gemeenten per regio in Limburg nog dient te gebeuren tegen Pasen, moeten we vanuit Limburg met alle krachten druk uitoefenen op de Vlaamse regering om alsnog terug te komen op deze beslissing.”

Hieronder vindt u het persbericht van sp.a Limburg van donderdag 11 maart 2021.