LIMNET-contactdag

Op donderdag 26 november 2015 vond de 7de editie van de Limburgs Natuur- en Milieu Educatief Netwerk (LIMNET)-contactdag plaats op de campus van de Universiteit Hasselt.
Het was ook meteen de inter-Limburgse Natuur Milieu Educatieve (NME) dag, die om de 2 jaar alternerend in Nederland en België (Vlaanderen) georganiseerd wordt.
Er waren om en bij de 250 deelnemers.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove gaf de inleiding.

“Het blijft altijd een speciaal moment als je in een aula kan spreken, waar je zo vaak als student gezeten hebt’, zegt Ludwig Vandenhove. “En dan nog met een Nederlands badge met mijn naam, want de Belgische waren op…”

Hieronder vindt u zijn inleiding.

Dames en heren
Beste natuurvrienden

Hartelijk welkom als gedeputeerde van Milieu en Natuur en als voorzitter van het Limburgs Natuur- en Milieu Educatief Netwerk (LIMNET) op deze LIMNET-Contactdag met als thema ‘Via educatie op weg naar een veerkrachtige en duurzame samenleving’.
In het bijzonder welkom aan onze Nederlandse vriendinnen en vrienden.

Wat doet het Limburgs Milieu- en Natuur Educatief Netwerk (LIMNET)?

In Limburg zijn veel mensen bezig met Natuur- en Milieueducatie (NME): natuurgidsen, natuurcentra, scholen en hun pedagogische begeleidingsdiensten, verenigingen, gemeenten, sommige nutsbedrijven, regionale landschappen,...

Het Limburgs Milieu- en Natuureducatief Netwerk heeft tot doel deze organisaties regelmatig samen te brengen en hun initiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Dit betekent in de praktijk dat LIMNET samen met de verschillende partners ervoor zorgt dat iedereen op elk plaatsje in Limburg aan kwaliteitsvolle NME kan doen.

De LIMNET-contactdag - 7de editie.

De bedoeling is tussen alle Nederlandse en Belgische (in de praktijk Vlaamse) betrokkenen qua milieu- en natuureducatie om ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden.

In principe is er om de 2 jaar zo een inter-Limburgse NME-dag (deze contactdag valt hiermee samen) alternerend in Nederland en België. Dus is het in 2017 opnieuw de beurt aan Nederland.
In 2013 was er na een aantal jaren van onderbreking opnieuw een inter-Limburgse NME-dag in Maastricht met een 100-tal deelnemers.

Organisatie: Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), het Limburgs Natuur- en Milieu-educatief Netwerk (LIMNET) en het Provinciaal Natuur Centrum (PNC) in samenwerking met  het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt.

Mevrouw Sylvia Spierts van IVN was nu tijdelijk lid van het LIMNET-bestuur om deze contactdag mee voor te bereiden.
Waarom geen permanente uitwisselingen organiseren? Ik geloof daar ook in voor België (als voorzitter van B Plus) en op andere beleidsdomeinen.
Ideeën en realisaties uitwisselen, verloopt nog altijd het best via mensen.
Goede voorbeelden: Kempen~Broek, de Maasvallei en De Wissen in Dilsen-Stokkem

Het centrale thema is dit jaar veerkrachtige, duurzame projecten in de beide Limburgen.
Het woord duurzaam kennen we inmiddels, het woord veerkracht ligt heel wat moeilijker. Maar professor doctor emeritus Jef Peeters gaat on daar in zijn inleiding wegwijs in trachten te maken.
Er worden inspirerende voorbeelden gegeven van succesvolle projecten en samenwerkingsverbanden.
Er wordt ingezoomd op  lokale en internationale projecten, die werken rond onderwerpen als verantwoord grondstoffengebruik, biologische landbouw, klimaat, biodiversiteit, cleantech en duurzaamheid binnen het onderwijs.

Tegelijkertijd vormt de LIMNET-contactdag de ideale gelegenheid voor nieuwe contacten en netwerken en om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen en invalshoeken.

Het is geen toeval dat deze LIMNET-contactdag doorgaat in het kader van de internationale klimaattop in Parijs.

Tijdens de klimaattop in Parijs organiseert de provincie Limburg 2 filmvertoningen van de film ‘Merchants of Doubt’ .
Deze grappig satirische film onthult de verbluffende waarheid over hoe het grote publiek wordt misleid door ingehuurde ‘experts’, die klimaatverandering en  de gevolgen daarvan ontkennen.
De tickets voor deze film waren in een mum van tijd de deur uit.
De film zal, samen met educatief materiaal, bezorgd worden aan alle Limburgse scholen, zodat leerkrachten met hun leerlingen aan de slag kunnen.

We moeten blijven initiatieven nemen om de klimaatproblematiek in elke Dorpsstraat te brengen.  Daartoe zijn jullie ideale ambassadeurs.

We hebben samen veel natuur, zelfs op sommige plaatsen aaneengesloten (bijvoorbeeld Kempenbroek; de Maasvallei). We moeten die ook samen verkopen, niet elkaar beconcurreren.
Zie vergelijking horeca -zaken in Sint-Truiden en het parkeren van de bussen.

We moeten op het terrein samenwerken.
Ik heb de indruk dat Den Haag even ver van Brabant en Limburg in Nederland ligt als Limburg in  België/Vlaanderen van Brussel.
Ik hoorde dat onlangs nog toen ik in Weert was voor de ondertekening van de Intentieverklaring Gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempen-Broek.
Er zijn heel wat goede voorbeelden (bijvoorbeeld rond de waterproblematiek in de brede betekenis van het woord, zoals de Grensmaas en het Maasafvoerverdrag dat inmiddels 20 jaar bestaat (1)).Maar er zijn er ook ‘slechte’ voorbeelden (bijvoorbeeld qua mobiliteit Spartacus; de plannen van  de Nederlandse regering voor eventuele schaliegaswinning zonder echte betrokkenheid van Belgisch Limburg als aangrenzende provincie).
Ik ben een politicus, die altijd gaat voor concrete, zichtbare realisaties op het terrein en dan moeten we dat eerlijk durven toegeven.

Nochtans is de milieu- en klimaatproblematiek grensoverschrijdend.

Als het PNC nieuwe educatieve projecten uitwerkt, zouden we die kunnen uitwisselen en vice versa. En waarom niet samen ontwikkelen?
De problemen zijn hetzelfde.
Voor hetzelfde geld kunnen we tweemaal zoveel of alleszins meer realiseren.

Voor de educatieve daguitstap van onze educatieve gidsen gaan we geregeld op bezoek bij de buren (bijvoorbeeld in het verleden het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, een kinderboerderij en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) Natuurtuinen Jekerdal in Maastricht en het Nationaal Park Grote Peel met bezoekerscentrum ‘Mijl op zeven’ in Weert).

Welkom op de LIKONA-contactdag op zaterdag 16 januari 2016 en tijdens de open-deur-dag/LIKONA-marathon /1000-soortendag van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei 2015 in het kader van het 25-jarig bestaan van LIKONA.
U zal er kennis kunnen maken met het Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) en midden volgend jaar zijn ook de Ecotrons klaar in het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen.

Bedankt aan alle sprekers en aan de UHasselt voor het ter beschikking stellen van de lokalen, hetgeen niet zo evident is op een gewone lesdag als een donderdag.

Tags: