Linx+ Diepenbeek bezoekt provinciehuis

Op donderdag 19 september 2013 bezocht Linx+ Diepenbeek het provinciehuis.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verwelkomde de (bestuurs)leden.

Linx+ is een netwerkorganisatie van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), die mensen verenigt door het aanbieden en organiseren van culturele, educatieve, recreatieve en actiegerichte groepsactiviteiten. Vakbondsthema‘s en deelname aan het maatschappelijke leven, onder meer door belangenbehartiging van en door senioren, zijn hierbij belangrijke invalshoeken, samen met aandacht voor persoonlijke ontplooiing in de vrije tijd, ontspanning en ontmoeting. Daarom streeft Linx+ naar een grotere mondigheid, weerbaarheid, solidariteit, verdraagzaamheid, engagement en ecologisch bewustzijn.
Linx+ deelt dit engagement met de bekende waarden van de Socialistische arbeidersbeweging, die opkomt voor gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en economische, sociale, culturele en politieke democratie.
Zie http://www.abvvjongeren.be/page/rubriek/101/voor-je-vrije-tijd.htm.

 

Zie ook ‘Onder Ons’ op bezoek bij Ludwig Vandenhove van 23-09-2013 op deze website.

 

Tags: