Little Cherry Virus beredeneerd aanpakken

Gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove pleit voor grondig overleg over de aanpak van het Little Cherry Virus.

“Enkel volledig inzicht in de ziekte en haar verspreiding kunnen leiden tot duidelijk afspraken om hier controle over te krijgen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Het volledige persbericht vindt u hieronder.

Little Cherry Virus: grondig en beredeneerd aanpakken, maar geen heksenjacht op historische hoogstammen

Onderzoek van het Proefcentrum Fruitteelt (PCF) bevestigt de snelle verspreiding van het Little Cherry Virus (LCV). Ruim 80 % van de staalnamen zou positief zijn.
We moeten snel rond de tafel gaan zitten met alle betrokkenen en een strategie uitdokteren om de verspreiding van het virus te stoppen en de oogsten te redden”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) Ludwig Vandenhove. “Halsoverkop een kaalslag organiseren, is echter niet aan de orde”.

 “Ik pleit voor overleg op regionaal niveau, waarbij we alle partijen rond de tafel brengen. Ik denk hierbij onder andere aan vertegenwoordigers van de fruitteelt , de natuurverenigingen en de toeristische sector”, stelt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. Bij dat overleg zal ook de wetenschappelijke kennis van het proefcentrum Fruitteelt onontbeerlijk zijn.
Wat we nodig hebben is in de eerste plaats meer kennis over de ziekte, toegespitst op de herkenning, de verspreiding, en de beheersing”, klinkt het bij Natuurpunt. “Een volgende stap is een overzicht van wat er nu al gebeurt, gevolgd door afspraken waarbij iedereen zich engageert om zich in te zetten om het probleem onder controle te krijgen.”

Aangetaste bomen met risico op verdere verspreiding van het virus moeten soepel en snel kunnen gerooid worden. Er zal moeten bekeken worden via de hogere overheden hoe kapvergunningen sneller kunnen afgeleverd worden. Toch is een massale kaalslag van de historische hoogstammen niet aan de orde en is het van belang dat geval per geval ingeschat wordt of een hoogstam moet verdwijnen. "Na zo'n ingreep moeten maatregelen genomen worden om het landschap opnieuw te herstellen door nieuwe hoogstammen aan te planten", stelt Natuurpunt.

In de bloesemtijd lokken de typische hoogstamboomgaarden heel wat toeristen naar Haspengouw. Hoogstamboomgaarden, en vooral de majestueuze hoogstamkersenboomgaarden vormen daarnaast ook een belangrijk landschapselement dat een cruciale rol speelt in de Haspengouwse natuur.
 “Het zou zonde zijn als deze belangrijke historische hoogstammen halsoverkop gekapt zouden worden, als dat achteraf niet nodig zou blijken”, vindt Natuurpunt. "Elke actie moet onderbouwd zijn met wetenschappelijk advies", besluit de natuurvereniging.

Hoewel Ludwig Vandenhove voorstander is van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) als instrument lijkt het hem geen goed middel om hier toe te passen.
Om de toekomstige aanpak te bepalen moeten eerst een aantal vragen beantwoord worden. Wie beslist er uiteindelijk en na wiens advies? Hoe wordt eventuele controle georganiseerd? Dreigen er geen gezond of niet–aangetaste bomen gekapt te worden? Etc.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere 'Geen heksenjacht op hoogstamkersen'. Het Nieuwsblad, 13-03-2014, Het Nieuwsblad, p. 25. Vandenhove wil geen heksenjacht op hoogstamkersen. Het Belang van Limburg, 13-03-2014, p. 21. 'Geen heksenjacht op hoogstamkersen'. De Standaard, 13-03-2014, p. 31. Natuurpunt vreest massale kap kersenbomen. Het Laatste Nieuws, 13-03-2014, p. 21. Natuurpunt vreest kaalslag historische kersenbomen. www.trudofm.be, 13-03-2014.

Zie ook Positief werkjaar 2013 voor vzw RLH van 28-02-2014 op deze website.