Lode Vereeck heeft gelijk [1]

Professor Lode Vereeck heeft gelijk met zijn analyse dat er jaarlijks te weinig geld naar Limburg vloeit”, zegt gedeputeerde  Ludwig Vandenhove.

“De 3 traditionele partijen hebben daar in het verleden al vaak per beleidsdomein en/of gedeeltelijke analyses over gemaakt, ook wij als sp.a. Maar ere wie ere toekomt, Lode slaagt erin dit op een systematische en volledige wijze te doen.

Analysen is één zaak, er iets aan doen is een andere zaak.
Alle democratische politieke partijen zouden, vertrekkende van deze cijfers en al dan niet aangepast en/of gecorrigeerd door andere professoren en/of technici,  een permanent politiek overleg  in onze provincie in het leven moeten roepen. Vanuit dit overleg kan dan ook de ‘provincie nieuwe stijl’ of ‘Stad Limburg’ ontstaan om er precies voor te zorgen dat wij als Limburg met één sterke politieke stem uit Limburg spreken. Zo kunnen we maximaal wegen op het beleid in Brussel. Want dat is precies het grote probleem van de afbouw, de afschaffing van de provincies: wij zullen als Limburg in Brussel nog minder gehoord worden.
Gouverneur Herman Reynders zou daartoe het initiatief kunnen nemen.

Als sp.a zijn wij vanuit de oppositie (federaal en Vlaams) en de meerderheid (provinciaal) bereid om aan zo een initiatief mee te werken. En het zijn de politici, die ter zake hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.
Reconversiemanagers, die komen en gaan en die geen democratische verantwoording moeten afleggen, hebben we al genoeg gehad in onze provincie. En diegenen, die zich die rol zelf toebedelen, zoals nu Urbain Vandeurzen als voorzitter van het Ondernemersplatform, hebben we helemaal niet nodig.
Wat een democratisch deficit!

Zulke aanpak zou best begeleid worden door een soort permanente Limburg-barometer, zoals Vlaams parlementslid Ingrid Lieten suggereert [2].

Ja en het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK): was ik niet de eerste Limburgse politicus, die hier begin vorig jaar, tot ongenoegen van een aantal, openlijk vragen rond stelde?
Inmiddels heb ik heel wat medestanders gekregen binnen en buiten de politiek.”

[1] Limburg krijgt elk jaar 326 miljoen euro te weinig van Brussel. Het Belang van Limburg, 28-02-2015, p. 1. “Limburg loopt elk jaar 326 miljoen euro mis in Brussel”. Het Belang van Limburg / HBvLPLUS, 28-02-2015, pp 2 - 5.

[2] "Niet de Calimero uithangen". Het Belang van Limburg, 02-03-2015, p. 4.

Zie ook SALK van 16-04-2014 en Oorlogskabinet? van 18-06-2013 op deze website.