Lokale politie moet meer inspanningen doen tegen discriminatie en racisme

Politieraadslid Ludwig Vandenhove herhaalt zijn stelling naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2019 van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Wie zich dagelijks in de maatschappij en zeker op sociale media beweegt, kan er niet omheen: de discriminatie,  onder andere tegen holebi’s, en het racisme nemen sterk toe”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik heb enkele politieraden geleden al aangedrongen dat de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken hier meer zou op inzetten.

Uit het jaarverslag 2019 blijkt dat er maar 4 processen-verbaal zijn opgemaakt (in 2018 8 en in 2017 en 2016 ook telkens 4).
Er wordt momenteel niet actief op zoek gegaan op sociale media.

Ik heb op de vergadering van de politieraad van woensdag 19 februari 2020 nog maar eens voorgesteld dat de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken hier meer aandacht zou moeten voor hebben.  Immers, het is een toenemende dreiging in onze samenleving.
Er zullen ongetwijfeld genoeg politiemensen op sociale media actief zijn. Zij moeten dat toch ook merken. Waarom de ergste gevallen dan niet signaleren en er tegen optreden?
Als mensen weten dat het risico op verbaliseren groter wordt, zullen ze ongetwijfeld wat voorzichtiger worden in hun uitspraken en daden. En als er geverbaliseerd wordt, moet er sterke ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Het argument dat het parket er dan al dan niet gevolg zal aan geven omwille van geen prioriteit en/of omdat het juridisch moeilijk ligt en/of aanleiding kan geven tot discussies, telt niet voor mij.
We moeten er als overheid gewoon systematisch iets beginnen aan te doen, iets in gang zetten, iets in beweging zetten. Dat is nu éénmaal de taak van de politiek.

Ik kreeg bij mijn opmerking veel bijval van collega-politieraadslid Hilde Vautmans (Open Vld).
Een goede zaak: zulke aanpak wordt best gedragen door alle democratische politieke partijen over de partijgrenzen heen.

Het is goed dat bij de opleiding en de vorming van de politiemensen aandacht wordt geschonken aan deze problematiek. Maar aan de andere kant is het logisch dat zij zich maatschappelijk verdraagzaam moeten opstellen, zij moeten het goede voorbeeld geven. Maar sommige praktijkgevallen geven soms aan dat dat niet altijd evident is.”  

  

  • Zie onder andere ook ‘Eindelijk!’ van zaterdag 25 januari 2020 op deze website.
     
  • Foto's: Facebook lokale politie Gingelom - Nieuwerkerken - Sint-Truiden.