Lokalen Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) - Zepperen officieel in gebruik genomen

Op zondag 22 mei 2011 zijn de nieuwe lokalen, in de voormalige gemeenteschool van Zepperen, officieel door de KLJ-Zepperen in gebruik genomen.


Burgemeester Ludwig Vandenhove: “KLJ-Zepperen, een bloeiende jeugdbeweging, is al lang op zoek naar geschikte locatie in de deelgemeente Zepperen (Sint-Truiden).

Bij het begin van mijn aantreden als burgemeester hebben we voor hen de oude voetbalkantine van voetbalclub (VK) Zepperen opgeknapt.
Later zijn ze in het voormalige gemeentehuis in Zepperen terechtgekomen.”

Inmiddels was er ook een voorstel uitgewerkt om aan de voetbalterreinen van VK Zepperen een gemeenschappelijk lokaal te maken als stapelruimte voor VK Zepperen en een jeugdlokaal voor KLJ Zepperen op basis van de subsidiereglementen voor infrastructuurwerken aan jeugd-, sport- en buurtaccommodaties
Door het feit dat CD&V en Open VLD deze subsidiereglementen tegen Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) weggestemd hebben, kon dit project niet doorgaan.
Zie de tekst ‘Sp.a wil het gevoerde sportbeleid verder zetten!’ van 28 oktober 2009 op deze website

“Toen er problemen waren met de verwarming en wateroverlast tijdens de laatste harde winterperiode in het voormalige gemeentehuis van Zepperen, kreeg ik één van de leidsters op mijn zitdag.
Ik heb toen onmiddellijk gesuggereerd om hen te laten verhuizen naar de oude gemeenteschool, opdat op die manier het gebouw ook nog zou kunnen gebruikt worden door andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld de wielerclub ‘Het Gouden Wiel’ tijdens het inrichten van de jaarlijkse wielerwedstrijd ‘Brussel-Zepperen’.
Het college van burgemeester en schepenen is onmiddellijk met mijn voorstel akkoord gegaan, zodanig dat sedert eind vorig jaar KLJ-Zepperen nu in de oude gemeenteschool van Zepperen zit.”

Met deze ingreep, samen met het gegeven dat ook een gedeelte van de pastorij in Zepperen,eigendom van de stad Sint-Truiden, voorbestemd is voor Zepperse verenigingen om er te vergaderen, slagen we erin om het verenigingsleven in Zepperen opnieuw te verstevigen.
Immers, hoewel KLJ-Zepperen het lokaal huurt van de stad Sint-Truiden, biedt dit ongetwijfeld ook mogelijkheden voor vergaderingen en/of activiteiten van andere Zepperse verenigingen.