Ludwig Vandenhove in B Flash!

B Flash is het trimestrieel informatieblad van B Plus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove schreef ook een bijdrage voor het eerste nummer (winternummer) van 2010.

“Niemand kan ontkennen dat België nood heeft aan een verdere staatshervorming, maar deze kan alleen maar tot stand komen in kalme en serene omstandigheden, met voldoende gezond (politiek) verstand en zonder politiek opbod. Met andere woorden, eerst moet hiertoe het klimaat geschapen worden.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het artikel.

 

 

Net zoals in 2008, wil ik met Sint-Truiden graag gaststad zijn voor de viering van de “Waalse Feesten” in Vlaanderen.
Momenteel wordt alles voorbereid en normaal zal alles doorgaan op zondag 26 september 2010.
Naast de politieke boodschap, die op zo een dag gebracht wordt, plannen wij enkele andere initiatieven, die de verbondenheid tussen de 3 gemeenschappen/gewesten in ons land moet symboliseren. Zo denken we aan de organisatie van een Waalse streekproductenmarkt.
Als stad Sint-Truiden, dichtbij de taalgrens gelegen, trekken we sowieso al heel wat bezoekers en klanten uit Wallonië aan, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse zaterdagmarkt en/of op zondagmiddag. Zo’n streekproductenmarkt vormt hierop een goede (toeristische) aanvulling.
Belangrijk op deze Waalse feestdag (in Vlaanderen) is dat hier zoveel mogelijk gemeentebesturen mee betrokken worden. Immers, gemeenten en, steden zijn niet voor niets het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat en van diezelfde burger het meeste vertrouwen krijgt.
Gemeenten en steden kunnen bijgevolg een belangrijke rol spelen in een beter wederzijds begrip tussen de gemeenschappen en de gewesten.
Om dit te onderstrepen zal een afvaardiging van alle stads- en gemeentebesturen van het land op 26 september 2010 in Sint-Truiden uitgenodigd worden.
In hun aanwezigheid zal B Plus de jaarlijkse “Prijs voor Politieke Moed” uitreiken, een prijs die aan een Waal en een Vlaming wordt toegekend, die zich bijzonder weten te onderscheiden door hun inspanningen om de solidariteit tussen de gemeenschappen te promoten.
De “Waalse Feesten” in Sint-Truiden zullen op een waardige, maar ludieke manier afgesloten worden door het organiseren van het eerste “Festival van de Waalse Humor”. Bekende Waalse humoristen zullen er in het Nederlands hun kunnen ten toon spreiden en zullen er zeker in slagen onze lachspieren aan het werk te zetten.
2009 is gekenmerkt door relatief communautaire stilte, ik hoop voor 2010 op hetzelfde.
In het jaar dat België voorzitter wordt van de Europese Unie (EU) van 1 juli tot en met 31 december 2010 zou het buitenland niet begrijpen “dat we onder elkaar ruzie zouden maken”.
Nog meer dan anders zou benadrukt worden dat dit haaks staat op de steeds groter wordende Europese éénmaking!Niemand kan ontkennen dat België nood heeft aan een verdere staatshervorming, maar deze kan alleen maar tot stand komen in kalme en serene omstandigheden, met voldoende gezond (politiek) verstand en zonder politiek opbod. Met andere woorden, eerst moet hiertoe het klimaat geschapen worden.
De burger wil vooral een doorzichtiger en efficiënter bestuur, wil hier liefst zo weinig mogelijk belastingen voor betalen en ligt echt niet wakker van welk bestuursniveau bevoegd is voor wat, hoe zeer sommige politici en politieke partijen hier ook een punt van maken.
Een simpele, maar representatieve bevraging zou dit snel duidelijk maken.
In die zin kan een staatshervorming verdere opsplitsing van bevoegdheden inhouden, maar evenzeer een herfederalisering van sommige taken.
Een staatshervorming is een middel, geen doel op zich. Hetzelfde geldt met betrekking tot de huidige economische crisis.
Een interne staatshervorming binnen Vlaanderen, waarbij gemeenten en steden minder betutteld worden en meer bevoegdheden krijgen met daaraan de nodige financiële middelen gekoppeld, is zeker zo belangrijk.
Welkom in Sint-Truiden, “een stad apart”, op zondag 26 september 2010, maar ook op alle andere momenten!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
federaal volksvertegenwoordiger

 

 

Zie ook de website www.bplus.be.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Elk jaar Waals feest in Sint-Truiden?’ van 8 november 2008 op deze website.