Ludwig Vandenhove bezoekt KIDSbos

Op woensdag 28 juni 2017 bezocht gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove het schoolbos van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS), Borggravevijversstraat 9 in Hasselt.
Hij selecteerde er samen met de directrice de eerste definitieve toekomstboom.

 

De vzw KIDS biedt onderwijs evenals residentiële en ambulante zorg aan dove en slechthorende personen en personen met een autismespectrum- en/of spraaktaalstoornis.

In de loop van de maand mei hielpen alle klassen van de KIDS bij het bosbeheer van het KIDSbos.
Elke klas trok het schoolbos in en mocht zijn eigen toekomstboom kiezen, in een vooraf afgebakend vak.
Dit zijn bomen die alle kansen krijgen om uit te groeien tot grote, krachtige bomen.

De bevolking begrijpt dat niet altijd, maar bomen moeten ook gekapt en bossen dienen ook gedund te worden om ze maximale levenskansen te geven. Een belangrijke stap op weg naar een gezond en levendig bos dus.
De begeleiding in het KIDSbos gebeurt vanuit een samenwerking tussen Milieuzorg op School (MOS) en vzw Bosgroep Limburg”, zegt Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van de vzw Bosgroep Limburg.

Het resultaat waren blauw gemarkeerde toekomstbomen verspreid doorheen het bos en rond elke toekomstboom een aantal oranje gemarkeerde bomen.
De oranje gemarkeerde bomen zullen gekapt worden om de toekomstbomen genoeg licht en ruimte te geven.

   

“De kapping gebeurt tijdens de zomervakantie door een arbeidersploeg (via sociale tewerkstelling) van vzw Bosgroep Limburg.
Zij zullen het hout naar de bosrand brengen, waar het in stukken van 1 tot 2 meter lengte in verkoopbare loten gestapeld wordt”, zegt Ludwig Vandenhove.  

Die loten worden verkocht per opbod op een echte brandhoutverkoop op donderdag 5 oktober 2017 om 16.30 u. in zaal het Forum van de school.
Wie voor 5 september 2017 een seintje geeft aan vzw Bosgroep Limburg (bosgroep@limburg.be of 011 23 83 63) krijgt in de loop van september een overzicht van alle loten en een uitnodiging voor de verkoop toegestuurd.

In de Week van het Bos (zondag 8 tot en met zondag 15 oktober 2017) wordt het toekomstbos feestelijk geopend voor alle leerlingen.
“Ik zal er zeker zijn”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Toekomstbomen KIDSbos krijgen ruimte en licht. Het Belang van Limburg/Hasselt, 07-07-2017, p. 5.  

Zie ook Project ‘Natuur over Stapstenen’ van 02-05-2016 en Week van het Bos van 12-10-2015 op deze website.