Ludwig Vandenhove in De Vlaamse Jager

In het decembernummer van De Vlaamse Jager (jaargang 107 nr. 10, december 2016), het ledenblad van de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), staat gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove in het artikel “Jaarlijkse ledenvergadering van De Limburgse Jachtvereniging”.
Ludwig Vandenhove was één van de gastsprekers.

U vindt het artikel hieronder.

 

Zie ook Jaarvergadering Limburgse Jagersvereniging vzw van 16-09-2014 en Jacht en natuur kunnen/moeten samengaan! van 06-11-2013 op deze website.