Ludwig Vandenhove doceert aan studenten Postgraduaat Milieucoördinator niveau A

Op vrijdag 13 februari 2015 waren de studenten van het Postgraduaat Milieucoördinator niveau A van de Universiteit Hasselt (UHasselt) te gast in het provinciehuis bij gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ging in op het milieu-en klimaatbeleid van de provincie Limburg en de voorhanden zijnde instrumenten, waarmee dat beleid kan waargemaakt kan worden.
Afdelingschef Fabienne Masset en bestuurssecretaris Scarlet Vos, beiden van de afdeling Milieu en Natuur, dienst Milieuvergunningen hadden het over de bevoegdheid van het provinciale niveau qua milieuvergunningen en wat daaraan gaat wijzigen met de invoering van de omgevingsvergunning.

Nadien was er uitgebreid mogelijkheid tot vragen stellen.

De studenten hebben heel wat materiaal en documentatie mee naar huis gekregen.

Stagiair Stephanie Lambrighs was aanwezig bij de les.
Hieronder vindt u haar verslag.

 

Opleiding ESCO

In het kader van ESCO, vond op vrijdag 13 februari een opleiding plaats rond milieuvergunnings-bevoegdheden. Naast de bespreking van de nieuwe omgevingsvergunning, was een andere centrale vraag: welke bevoegdheden behoudt de provincie, en welke zullen verdwijnen? Ter inleiding van deze opleiding gaf gedeputeerde Ludwig Vandenhove uitleg over welke milieu-initiatieven de provincie op touw zet, de vzw’s waarmee de provincie samenwerkt en de Limburgse doelstellingen rond klimaatneutraliteit, nl. maximale broeikasreductie, maximale energie-efficiëntie tegen 2050 en een veerkrachtige, meetbare provincie. “ Zelfs door kleine ingrepen kan men heel wat veranderen”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tijdens deze opleiding werd het veranderingsproces dat vergunningen aan het ondergaan zijn besproken. Zo zullen bouw- en milieuvergunning samenkomen onder vorm van de omgevingsvergunning. Belangrijke veranderingen hierbij zijn de aanwijzing van een omgevingsambtenaar, een adviesfunctie naar de gemeentes toe en het permanent karakter van de omgevingsvergunning. Dit laatste is van de speciaal belang omdat de voormalige milieuvergunning, die opgeheven zal worden, slechts maximum 20 jaar geldig is.

Het decreet omtrent de omgevingsvergunning werd goedgekeurd op 25 april 2014, het uitvoeringsbesluit op 19 december 2014. Een belangrijk struikelblok hierbij is het digitale luik. Dit wil zeggen dat als de exploitant ervoor kiest alles elektronisch te laten gebeuren, dat ook moet kunnen. De digitale invoering op zich is niet zo’n probleem, maar het back-up platform waarlangs adviesverlening plaatsvindt is dat momenteel nog wel. 

Verder kwam de declassering van de provinciale bevoegdheden ter sprake, waarbij inrichtingen die van minder complexe aard zijn geheel-of gedeeltelijk gedeclasseerd worden naar de gemeentes. Over heel Vlaanderen gaat het om een 5000-tal provinciale bevoegdheden, waaronder 700 in Limburg.

Een mogelijk probleem dat bij deze twee hervormingen komt kijken, is dat het moeilijk wordt om te weten wie waarvoor bevoegd is en over wat voor een dossier het gaat. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die reeds van mening was dat het gebrek aan controle op vergunningen een belangrijk probleem vormt, stelt dat het gebrek aan handhaving nog verergerd zal worden.  Volgens hem zal het immers nog moeilijker worden om te bepalen wie de uiteindelijke inspectie uitvoert.