Ludwig Vandenhove dringt aan op open debat over Afghanistan!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vraagt in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging de dringende bijeenroeping van deze commissie.

Op vrijdag 29 augustus komt weliswaar de Commissie Buitenlandse Operaties van Kamer en Senaat samen. Deze vergadering vindt echter plaats achter gesloten deuren en met een beperkt aantal parlementairen, die bovendien zwijgplicht hebben.

 

 

 

 “Op die manier holt minister van Defensie Pieter De Crem het normale democratische controlerecht van het parlement uit inzake buitenlandse operaties.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Op woensdag 27 augustus verscheen in ‘Het Belang van Limburg’ een artikel aangaande deze oproep en werd ook een interview uitgezonden op TVLimburg (TVL).

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u integraal het artikel van ‘Het Belang van Limburg’.

 

 

“Meerderheid gaat debat over Afghanistan uit de weg”

 

 

SINT-TRUIDEN - Kamerlid Ludwig Vandenhove (sp.a) is er niet over te spreken dat de meerderheid ieder diepgravend debat over de inzet van vier F16’s in Afghanistan uit de weg gaat.

 

 

Vrijdagmiddag vergadert de commissie Buitenlandse Operaties van Kamer en Senaat samen. Opmerkelijk is dat deze vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt, met een beperkt aantal parlementairen, die bovendien zwijgplicht hebben. Volgens de sp.akamerleden wil de meerderheid het dossier Afghanistan op de agenda plaatsen. “Dit is een poging om ieder debat over Afghanistan in de kiem te smoren”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Als De Crem niet het lef heeft om een grondig debat te voeren over onze buitenlandse militaire operaties, holt hij ironisch genoeg het normale democratische controlerecht van het parlement uit om in Afghanistan te gaan vechten tegen de Taliban in naam van de democratie.” Vandenhove vreest ook dat de regering-Leterme zich laat meeslepen door de Amerikaanse ‘War on terror’, waarbij ons defensiebeleid “een bocht neemt van humanitaire interventies naar deelname aan een uitzichtloze oorlog”.
Vandenhove schaart zich volledig achter een wetsvoorstel van zijn partijgenoot Dirk Van der Maelen die de parlementaire goedkeuring van een militaire operatie in het buitenland in de grondwet wil verankeren. “In Duitsland en Japan beslist het parlement over deelname aan een mogelijke verlenging van een militaire operatie”, zegt Vandenhove.
“Ook de Franse president Sarkozy heeft de grondwet in die zin laten veranderen. Zelfs in Groot-Brittannië en de VS mag het parlement mee beslissen.”

 

 

Indien u interesse hebt in de integrale versie van de perstekst, stuur gerust een e-mail naar burgemeester@sint-truiden.be.