Ludwig Vandenhove: gastspreker op nieuwjaarsreceptie B Plus Oost-Vlaanderen

B Plus Oost-Vlaanderen hield zijn nieuwjaarsreceptie op vrijdag 20 januari 2012 in ‘Het Kapittelhuis’ te Gent.
B Plus voorzitter Ludwig Vandenhove was er gastspreker.

Ludwig Vandenhove ging in op de politieke actualiteit van de voorbije week met onder andere de polemiek rond Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
“Wat is de politiek toch veranderd?
Waar is de tijd naartoe dat kabinetsmedewerkers politieke medewerkers waren, terwijl er nu gesproken wordt over de verhouding werkgever - werknemer op een kabinet.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

Verder had hij het over de plannen voor de staatshervorming van de regering Di Rupo.
Hij herhaalde wat hij in het voorwoord van de laatste B Flash heeft geschreven.
“België blijft als huis bewaard, maar de (binnenhuis)architectuur wordt ingrijpend hervormd.”, zei
Ludwig Vandenhove.

“Wij moeten waakzaam blijven als B Plus.”
Zie de tekst “Attent blijven...!" van 17 januari 2012 op deze website.

 

 

 

Als ik de mediaverslaggeving van deze week overloop, moet ik vaststellen dat het communautair ‘gekibbel’ niet stopt, zoals nochtans verwacht werd eens er een federale regering zou zijn.

 

 

Enkele voorbeelden:

 

- de studie van ex-professor vrouwenstudies Magda Michielsens over de zogeheten haatdragende berichtgeving in het debatprogramma ‘Mise au Point’ op zondagmorgen op de Radio Télévision Belge Francophone (RTBF). De kritische reactie van politicoloog Dave Sinardet van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), die nochtans geciteerd wordt op de bewuste website (www.moh.be/), zegt alles. Het is ook veelbetekenend dat N-VA-federaal volksvertegenwoordiger Ben Weyts eist dat het Centrum voor Gelijke Kansen deze zaak zou onderzoeken;

 

- de studie van de Onderzoekseenheid Centrum voor Economische Studiën van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) van gewoon hoogleraar publieke financiën André Decoster en onderzoeker Willem Sas van de Onderzoeksgroep Economie en Overheid van de KUL (onderdeel van de Onderzoekseenheid Centrum voor Economische Studiën), die zou aantonen dat de nieuwe financieringswet niet noodzakelijk voordeliger zou zijn voor Wallonië en Vlaanderen dan voor de federale staat.
Hoewel gewoon hoogleraar publieke financiën André Decoster de resultaten zelf erg nuanceert, was dit voor een aantal media weer voldoende om de N-VA uitgebreid hun kritiek op de financieringswet te laten herhalen en dat deze studie hen in feite gelijk geeft;

 

- het verrassende standpunt van Waals minister Jean-Claude Marcourt, samen met een aantal andere vooraanstaande Waalse politici, over een plan W voor de staatshervorming en zijn kritiek op de idee van Wallobrux en zo ook op Brussel.
Dit lokte dan weer een negatieve reactie uit van Brussels PS’er Philippe Moureaux.

 

Deze berichtgeving zou moeten ophouden, want het speelt in de kaart van diegenen, die nog een verdere staatshervorming willen dan momenteel voorligt.
Dat premier Elio Di Rupo gezegd heeft dat langs Vlaamse kant het resultaat van de verkiezingen in 2014 (mee) zal bepaald worden door het werk van deze regering speelt hierin, volgens mij, niet de doorslaggevende factor.

 

 

Eerlijk gezegd, heb ik vaak mijn twijfels over de manier waarop ook de openbare omroep (Vlaamse Radio en Televisie (
VRT)), die objectief en neutraal zou moeten zijn, bepaalde verslaggeving brengt.

Ik kan als sp.a-er moeilijk een aanhanger genoemd worden van CD&V-voorzitter Wouter Beke, maar de manier waarop hij door VRT-journaliste Kathleen Cools ondervraagd werd over de studie van het Centrum voor Economische Studiën van de KUL op woensdag 18 januari 2012 in ‘Terzake’ sprak voor mij boekdelen.
Wat mij betreft, was dit op een bepaald ogenblik een interview met vooroordelen.

 

 

 

 

 

Via de media is het bijzonder moeilijk om een tegengewicht te vormen voor de standpunten van de N-VA.
Dit geldt zeker voor een kleine beweging als B Plus, die volledig op vrijwilligers draait.
Hoewel dit een moeilijke aangelegenheid is - maar moeilijk gaat ook - moeten we er daarom over nadenken hoe dat we de bewegingen, die voor het behoud van België zijn, weliswaar met een verregaande staatshervorming - en uiteindelijk is dit nog altijd de meerderheid van de Belgische bevolking, zoals blijkt uit alle enquêtes - kunnen professionaliseren.

 

 

Het is belangrijk dat vooral op het niveau van de burgers gestructureerde uitwisselingen tot stand komen, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, cultureel, sportief, tussen gemeenten en steden, etc.

 

 

In dezelfde context kadert de aangelegenheid van Vlaamse vlaggen op heel wat sportmanifestaties, zoals bijvoorbeeld wielerwedstrijden, cyclocrosswedstrijden, etc.
Belgische organisaties zouden zich op dezelfde manier moeten organiseren voor wat Belgische vlaggen betreft, want nu wordt de indruk gewekt dat ‘Vlaanderen’ echt aanwezig is op deze manifestaties, hoewel dit georganiseerd wordt met ‘betaalde’ vrijwilligers.
Of wat een vlag kan doen in een taalstrijd!

 

 

Ter afronding wil ik het even hebben over de Europese Unie (EU).
Vaak wordt tegenwoordig, ook door de media, vergeten dat Europa uiteindelijk ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog om de vrede te bewaren en om de democratie te vrijwaren.
Als wij zien wat zich afspeelt in de EU - denk bijvoorbeeld maar aan de dubbele aanslag van Anders Breivik in Noorwegen en de huidige politieke situatie in Hongarije - dan zijn we ver van het uitgangspunt verwijderd.
Blijkbaar zijn economische discussies over de euro en de eurozone belangrijker dan het gegeven van het uitgangspunt van de democratie.

 

 

Ook een organisatie als B Plus mag dit niet uit het oog verliezen, omdat dit precies altijd één van onze argumenten geweest is en nog altijd is dat het weinig zin heeft om een land zoals België op te splitsen, terwijl Europa steeds groter wordt. Met de huidige tendensen in Europa wordt dit argument echter onderuit gehaald en dreigt zelfs het wezen van Europa zelf te verdwijnen.

 

 

Om te eindigen nog een positieve noot: er is nog altijd meer dat ons bindt in België dan wat ons scheidt.”

 

 

“En nog dit: we zijn nu vrijdag 27 januari 2012 en het blijkt dat wat vorige week groot nieuws was vandaag al (bijna) vergeten is.
Hoe vluchtig zijn de maatschappij en de media wel niet?”, besluit
Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘
Ludwig Vandenhove voorzitter B Plus’ van 6 augustus 2011 op deze website.