Ludwig Vandenhove ontmoet parlementaire delegatie uit Bosnië-Herzegovina

Op donderdag 29 oktober 2009 had burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een ontmoeting met een parlementaire delegatie van Bosnië-Herzegovina.

Bosnië-Herzegovina bestaat, zoals de naam van het land het zegt, uit de landstreken Bosnië en Herzegovina en is een republiek in het Zuid-Oosten van Europa, die ontstaan is op 5 april 1992 bij het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië.
De hoofdstad is Sarajevo.
Het land grenst aan Kroatië, Montenegro en Servië.

 

 

 

Ludwig Vandenhove: “Het ging over de voorzitter en de leden van de commissie voor Defensie/Veiligheid en de inlichtingendiensten uit het parlement van Bosnië-Herzegovina (‘the Joint Security-Intelligence Committee of the Parliamentary Assembly of the Republic of Bosnia And Herzegovina’).

 

 

 

Naast defensie, militaire aankoopdossiers  en bepaalde Europese en internationale problemen kwamen de werking van de parlementen en inlichtingendiensten van beide landen aan bod.

De delegatie werd begeleid door de ambassadeur van Bosnië-Herzegovina in België, Nikola Radovanovic.
Hij had het vooral over de mogelijke verdere economische samenwerking en handelsrelaties tussen Bosnië-Herzegovina en België.

Er werd tevens gepraat over de internationale (politieke) situatie in de Balkan en de voormalige politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, die momenteel terechtstaat voor het Europees Hof in Den Haag.”

 

 

 

Met dit bezoek wil Bosnië-Herzegovina vooral goodwill creëren in Europa en toenadering zoeken tot zowel de Europese Unie (EU), als de Noord Atlantische Verdagsorganisatie (NAVO).

 

 

 

 

De week nadien, tijdens het Allerheiligenverlof, heeft een parlementaire delegatie onder leiding van voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Patrick Dewael een (tegen)bezoek gebracht aan Bosnië-Herzegovina.

 

 

 

“Dit soort (persoonlijke) internationale contacten leren u vaak veel meer over bepaalde landen en de er heersende politieke situatie dan er veel over te lezen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Het integrale verslag vindt u op www.dekamer.be onder de rubriek parlementaire mededelingen.