Ludwig Vandenhove ontmoet Regina Sluszny

Mevrouw Regina Sluszny, als Joods kind ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog, was op woensdag 16 februari 2011 te gast voor de leerlingen van de derde graad Humane Wetenschappen in het Koninklijk Atheneum (KA) te Sint-Truiden in het kader van de reis naar Auschwitz, die ze maken van maandag 28 maart 2011 tot en met zaterdag 2 april 2011.

“Als dergelijke personen Sint-Truiden bezoeken, vind ik het niet meer dan mijn plicht om hen trachten persoonlijk te ontmoeten.”, aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 


 

 

“Aan zogeheten herinneringseducatie kan niet genoeg aandacht besteed worden.
Ik heb dit altijd al gezegd in mijn periode dat ik voorzitter was van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers - een minister van Defensie moet ook, en misschien nog meer, minister van vrede zijn -, maar tevens als burgemeester.” 

 

 

“Enkele jaren geleden heb ik voorgesteld aan de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) om een reglement uit te werken, waarbij dit soort initiatieven van jeugdverenigingen en/of scholen betoelaagd zouden worden, net zoals dat nu geldt voor instanties, die derde wereldlanden bezoeken.
De GROS is hier principieel voor te vinden op voorwaarde dat hier extra subsidies via een apart kanaal worden voor voorzien.
Gezien de besparingen naar aanleiding van de begroting 2010 is hier spijtig genoeg niet meer verder op ingegaan.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

Zie de tekst ‘Truienaar slachtoffer van politieke afrekening!’ van 9 april 2010 op deze website.

 

 

 

 

 

Dit initiatief om naar Auschwitz te reizen, komt vanuit de leerlingen zelf en wordt zelf door hen bekostigd. Trouwens, in 2008 is dit eveneens gebeurd in het KA en in het verleden ook al in een aantal andere Sint-Truidense scholen.
Dit verdient nog meer respect!

 

 

 

 

 

 

In die zin hebben ze op vrijdag 21 januari 2011 een succesvolle Italiaanse avond georganiseerd en loopt binnenkort er een expositie van gedichten en schilderwerken van de heer Jacques Rozenberg, overlevende van Auschwitz.
De officiële opening in aanwezigheid van mevrouw Andrée Caillet, weduwe van van de heer Jacques Rozenberg, de heer Paul de Keulenaer, getuige van getuigen en mevrouw Regina Sluszny is voorzien op vrijdag 4 maart 2011 om 19.00 uur in het KA Sint-Truiden, Tichelrijlaan 1 (ook open op zaterdag 5 maart 2011 van 14.00 uur tot 17.00 uur).
Op vrijdag 20 mei 2011 wordt er door de deelnemende leerlingen op dezelfde locatie een tentoonstelling ingericht met als thema ‘Impressies van Auschwitz’.

 

 

De Vrienden van de Burgemeester ondersteunen dit initiatief met een financiële bijdrage.

 

Zie onder andere de teksten ‘Auschwitz: elke jongere zou er moeten naartoe gaan!’ van 29 november 2008 en ‘2e estafette langs oorlogsmonumenten in de dorpen andermaal succesvol!’ van 11 november 2010 op deze website.