Ludwig Vandenhove ontvangt studenten van de Koninklijke Militaire School (KMS)

In zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op donderdag 18 maart 2010 een aantal stagiairs, die de Hogere Opleiding van Militair Administrateur volgen aan de KMS, ontvangen.


Buiten de officiële ontvangst en een rondleiding in het parlement was er een mogelijkheid tot debat en vraagstelling met een aantal leden van de commissie.

De deelnemers, zowel militairen (uit Algerije, Benin, Burundi Congo, Rwanda en België), als een aantal leden van de federale politie stelden heel wat vragen. De volgende items kwamen onder andere aan bod: de houding van België ten aanzien van Congo, de relatie en het al dan niet vervagen van de grens tussen defensie en politie, de belangstelling van de bevolking voor defensie in het algemeen en de bereidheid om ervoor belastingen te betalen in het bijzonder, militaire aankopen en de rol hierin van de commissie Legeraankopen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de relatie van België met Benin en het Europese defensiebeleid.

“Dergelijke contacten met studenten van de KMS zijn als politicus belangrijk en erg zinvol.
Op die manier is het mogelijk om te peilen naar hun inspiraties en verwachtingen voor de toekomst.”,
besluit Ludwig Vandenhove.

Zie ook de tekst ‘NAVO-experten in het Belgisch parlement!’ van 13 maart 2010 op deze website.