Ludwig Vandenhove ontvangt twee echtgenotes van de ‘Cuban Five’!

Op vrijdag 16 oktober 2009 heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove mevrouw Adriana Pérez en mevrouw Olga Salanueva, twee echtgenotes van de zogeheten ‘Cuban Five’, officieel ontvangen in de schepenzaal van het administratief centrum te Sint-Truiden.


Zij waren vergezeld van mevrouw Ana Mayra Rodríguez, medewerkster van de Cubaanse parlementsvoorzitter Ricardo Alarcón en door een vertegenwoordiger van de Cubaanse ambassade.

Op 12 september 2009 is het al 11 jaar geleden dat de ‘Cuban Five’ gearresteerd werden in Miami.
Hun missie daar was terreuraanslagen tegen Cuba te voorkomen.
Op Cuba vielen reeds 3.500 dodelijke slachtoffers bij aanslagen georganiseerd en/of opgezet vanuit Miami.

De ‘Cuban Five’ kennen tot op vandaag nog geen gerechtigheid. Ook het bezoek door hun familieleden wordt bemoeilijkt. De 2 dames, die in Sint-Truiden ontvangen werden, hebben bijvoorbeeld tot nu toe hun echtgenotes nog niet kunnen zien.

De Verenigde Naties (VN)- Werkgroep Arbitraire Detenties verklaarde in 2005 dat de opsluiting van de 5 gevangenen een overtreding is van het internationaal recht.
Amnesty International heeft ernstige vragen bij de rechtsgang en ondernam reeds verschillende stappen rond het bezoekrecht.
Wereldwijd is een campagne aan de gang voor de vrijheid van deze 5 gevangenen, ondermeer ondersteund door tien nobelprijswinnaars en honderden personaliteiten uit de juridische en politieke wereld.
In België sprak voormalig minister van Buitenlandse Zaken en huidig Europees commissaris Karel De Gucht zich uit voor hun invrijheidstelling.

Op maandag 15 juni 2009 wees de Supreme Court de aanvraag tot herziening van het proces van de Vijf af. De Supreme Court legt daarbij onder andere het advies van de VN-Werkgroep Arbitraire Detenties naast zich neer.
Deze beslissing heeft als gevolg dat de ‘Cuban Five’ het recht op een eerlijk proces voor een neutrale jury, buiten Miami, ontzegd wordt.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft zijn steun toegezegd om de druk op de Verenigde Staten in het algemeen en president Barack Obama in het bijzonder (mee) op te drijven opdat uiteindelijk recht zou geschieden.

Als burgemeester van de stad Sint-Truiden zal ik een brief schrijven naar de Amerikaanse president en de Amerikaanse ambassadeur in België.
Als federaal volksvertegenwoordiger zal ik mijn collega’s proberen te overtuigen om een resolutie te stemmen, die de minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme kan aanwenden in zijn internationale relaties. Ook moet de druk vanuit de Europese Unie (EU) opgedreven worden en kan België daar volgend jaar, tijdens de laatste zes maanden van 2010, als ons land voorzitter is van de EU, nog een grotere rol in spelen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Net zoals in zovele andere dossiers rekent de internationale gemeenschap hier op de Amerikaanse president Barack Obama.
De verwachtingen in hem zijn nu eenmaal hoog gespannen.”

“Het is belangrijk dat ook op het niveau van een stad als Sint-Truiden er aandacht is voor zulke internationale problemen.
Op die manier brengen we ze in de ‘Dorpsstraat’.”, besluit Ludwig Vandenhove.