Ludwig Vandenhove op bedrijfsbezoek in Chevron Phillips Chemicals International NV in Tessenderlo

Op vrijdag 14 maart 2014 heeft gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove een bedrijfsbezoek gebracht aan Chevron Phillips Chemicals International NV in Tessenderlo.

Ludwig Vandenhove werd er ontvangen, kreeg een toelichting over de werking van het bedrijf en de aan de gang zijnde investeringen en werd rondgeleid door Dirk Vergaelen, Manufacturing Manager, Alex Pauwels, Capital Projects Manager, en Jos Dessers, Government, Media & Public Affairs Officer.

 

Zeer leerrijk.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Vooral het veiligheidsaspect interesseerde mij.
Eerst een korte film bekijken, dan een vragenlijst invullen en vervolgens veiligheidskledij aantrekken voor het echte bedrijfsbezoek.

Chevron Phillips Chemicals International NV werkt al nauw samen met het Provincie Limburg Opleiding en training (PLOT), maar er zijn ongetwijfeld nog meer mogelijkheden.
Ik heb gevraagd dat Chevron Phillips Chemicals International NV samen met een aantal andere bedrijven uit de petrochemische sector mee helpt nadenken hoe het PLOT nog meer kan inspelen op noden en vragen vanuit de sector.
Dit geldt voor opleidingen, maar ook voor bepaalde investeringen, die moeten gebeuren.
Maximaal rekening houden met de vragen vanuit de privé-sector betekent meer zekerheid dat zij achteraf hun personeel en dat van eventuele onderaannemers cursussen laten volgen.

In feite zouden we naar een systeem moeten gaan waarbij alle betrokken bedrijven, maar ook onderaannemers, die voor hun wensen te werken, een minimum aantal uren veiligheidsopleiding moeten volgen. 
Zij zouden hiervoor dan een erkenning krijgen, die voor de ganse sector geldt.
In Nederland en in diverse staten in de Verenigde Staten is deze regeling al van toepassing.”

 

Zie ook 5-daagse van de noodplanning van 29-11-2013, Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT): jaarverslag 2012 is klaar. van 23-08-2013 en Gedeputeerde Ludwig Vandenhove in Bedrijvig Limburg van 11-05-2013 op deze website.