Ludwig Vandenhove op bezoek bij Europese vliegtuigbouwer Airbus in Sevilla!

Op dinsdag 9 december 2008 heeft burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een bezoek gebracht aan de vestiging van de Europese vliegtuigbouwer Airbus in Sevilla.

De delegatie is er gaan kijken naar de huidige stand van de ontwikkeling van het toestel A400M, ook voor het Belgisch leger de opvolger van de huidige C130.

 

“De ontwikkeling van het nieuwe militaire vrachttoestel A400M loopt heel wat vertraging op.
In feite had het vliegtuig dit jaar al voor de eerste keer moeten vliegen.
De eerste vlucht wordt nu ten vroegste in de tweede helft van 2009 verwacht.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

De ontwikkeling van deze A400M is belangrijk voor de Belgische defensie, omdat dit toestel de C130’s moet vervangen, die volgens sommigen ‘tot op de draad versleten zijn’. Bovendien zijn er heel wat Belgische bedrijven betrokken - via het leveren van onderdelen - bij de productie van dit militaire vrachttoestel.
De producenten van vliegtuigonderdelen Sabca, Asco, Sonaca en Techspace Aero maken allemaal onderdelen voor het desbetreffende transportvliegtuig.

 

 

“In Sevilla hebben we de gelegenheid gehad om de productielijnen van de A400M te bekijken en we hebben zelfs een schaalmodel gekregen.
Hieraan is duidelijk te zien, ondanks het feit dat het een militair vrachttoestel betreft, het qua uitzicht om een ‘dubbeldekker’ gaat.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

De actuele problemen hebben vooral te maken met de complexe turbo propmotoren, waarmee het militaire toestel wordt uitgerust.
De motorleveranciers moeten nog een heel nieuw plan voor het motorcontrolemechanisme ontwikkelen, omdat het oorspronkelijke systeem niet werkte.

 

 

“Zoals hoger reeds aangehaald, is België één van de belangrijkste klanten voor dit nieuwe militaire transporttoestel.
Het ministerie van Defensie heeft er 7 besteld om de C130’s te vervangen.
Met de huidige vertraging zullen deze toestellen voor de Belgische defensie ten vroegste geleverd worden in de periode 2018-2019, alleszins voor zover er geen nieuwe problemen met de productie opduiken.”

 

 

 

 

 

“Bij het bezoek aan dit bedrijf van vliegtuigbouwer Airbus is het mij nog maar eens opgevallen, zeker voor mij als leek op technisch en elektronisch vlak, dat het bijna ‘een wonder’ is, hoe zulke vliegtuigen uiteindelijk de lucht in kunnen.
Wij vinden dat allemaal vanzelfsprekend, maar als je zo’n bedrijf bezoekt, lijkt dit allemaal veel minder vanzelfsprekend, en stel je opnieuw vragen hoe we er als mensheid überhaupt in geslaagd zijn om ooit met vliegtuigen, zeker met dit soort zware toestellen, de lucht in te gaan.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“En diegenen, die in verband met de voormalige militaire basis van Brustem blijven spreken (of is het dromen?) over het aantrekken van vliegtuigactiviteiten en/of -industrieën, zouden ook veel kunnen leren via zo een werkbezoek.
Vliegtuiggebonden activiteiten, meestal hoogtechnologisch, hebben niets te maken met burgers, die in hun vrije tijd als hobby willen vliegen, zoals dat nu in Brustem het geval is. Mijn stelling terzake blijft dan ook duidelijk: vliegtuiggebonden activiteiten (met eventuele vluchten!) zijn welkom in Brustem, maar moeten harde tewerkstelling opleveren!
‘Pleziervluchten’, zeker gezien de belangrijkheid van de toeristische sector in onze regio, horen in Brustem niet thuis.”

 

“En nog dit: vaak denkt de gewone burger dat zulke werkbezoeken voor parlementairen plezierreisjes zijn.
Ondertussen weet ik beter.
’s Morgens om 8.30 uur opstijgen en ’s avonds om 19.30 uur opnieuw landen en inmiddels meer dan 5 uur in een vliegtuig vertoefd hebben: er zijn plezanter zaken in het leven!
Mijn eigen lichaam zegt mij dat zulke werkbezoeken enkele dagen in uw lichaam blijven zitten!”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook onder andere de teksten ‘Vliegactiviteiten Brustem’, ‘Compromis rond vliegactiviteiten in Brustem!’ en sp.a-standpunt rond eventuele vliegactiviteiten in Brustem’ op deze website.