Ludwig Vandenhove op de rallycross in Maasmechelen

Op zondag 6 augustus 2017 zakte gedeputeerde Ludwig Vandenhove af naar Maasmechelen (Opgrimbie) om er enkele wedstrijden rallycross mee te maken op circuit Duivelsberg.

Hij was er op uitnodiging van partijgenoot en voorzitter van het rallycrossgebeuren in Maasmechelen Michel Vigneron en samen met sp.a-lijsttrekker in Maasmechelen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen Daan Deckers, Elvire Martens, partijmilitante en kabinetsmedewerkster Ingrid Erlingen.

"Bij zulke werkbezoeken kan ik als politieker concreet ervaren hoe het er op het terrein aan toe gaat", zegt Ludwig Vandenhove.

Er werd gestreden voor de Grote Prijs (GP) Duivelsberg, een tweedaags evenement dat openstaat  voor alle licentiehouders.
Bijzonder spannend, omdat deze wedstijd niet verbonden is aan een kampioenschap, waardoor de rijders de kans kregen zonder enig rekenwerk vrank en vrij voor de dag winst te gaan.

"Een aparte sport, maar goed om het nog eens mee te maken", aldus Ludwig Vandenhove.
"Ik herinner mij dat ik het nog eens gezien heb in mijn jeugd, maar ik zou echt niet meer weten waar.
Het was een periode dat er voor dit soort organisaties nog helemaal geen vergunningen nodig waren.
Dit is inmiddels terecht veranderd.

Akkoord met vergunningen en strikte regels, maar ik heb altijd verdedigd dat iedereen de gelegenheid moet krijgen om haar/zijn sport te beoefenen. Dit geldt ook voor andere zogeheten harde sporten, die lawaai en andere (milieu)overlast veroorzaken. Motorcross, waar de Belgen zo goed in zijn, is daar een ander voorbeeld van.
Deze locaties zouden evenwichtig over heel Vlaanderen moeten gespreid worden, zodat gemiddeld iedereen dezelfde overlast heeft en de beoefenaars zich gemiddeld iets verder moeten verplaatsen om hun sport te beoefenen. Toen de vroegere militaire basis in Brustem (Sint-Truiden) dichtgegaan is in 1996 heb ik als toenmalig burgemeester eveneens die optie als mogelijke plaats mee verdedigd. 

Het circuit Duivelsberg is op dit moment het enig  nog erkende en vergunde permanente circuit in Vlaanderen en zelfs in België. Dus in die zin zet het Limburg en Maasmechelen ook enigszins op de kaart. 

Maar er zijn momenteel problemen (1).
Het rallycircuit Duivelsberg is opgenomen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)‘Enclaves Hoge Kempen’. Het 13 hectaren groot circuit, aangelegd in de jaren '60, dreigt hierdoor te verdwijnen en daarmee ook een terrein bestemd voor lawaaisporten in Limburg.
De gronden zouden natuurgebied worden en gaan behoren tot het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK)
Op dit ogenblik is er is geen alternatief binnen Limburg om het terrein naar te verhuizen en het kan niet bestendigd worden op de huidige locatie van zodra het GRUP is goedgekeurd.
Er zijn in Limburg verschillende alternatieve locaties onderzocht in het verleden, maar er is geen enkele locatie gevonden die geschikt is en die voldoende maatschappelijk draagvlak heeft.
Als alternatief verwijst de Vlaamse overheid naar het Glosso-circuit in Arendonk (provincie Antwerpen), waarvoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) in opmaak is om dit terrein uit te breiden.

Het terrein van circuit Duivelsberg is eigendom van de gemeente Maasmechelen en de concessieovereenkomst met de club loopt tot eind 2019, evenals de milieuvergunning.
De plenaire vergadering heeft plaatsgevonden op 18 april 2017.
De gemeente Maasmechelen heeft in haar advies gesteld dat een uitdoofscenario niet bespreekbaar is zonder een herlocalisatie van het terrein.
Het openbaar onderzoek is nog niet gestart.

Het is dus bang afwachten voor de beoefenaars van rallycross en voor de club uit Opgrimbie wat het zal worden."

Zie ook sp.a wil snel duidelijkheid over herlocalisatie bedrijven 'Op de Berg'  op deze website.

(1) Advies over het voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Enclaves Hoge Kempen” in het kader van de plenaire vergadering uitgebracht in de zitting van de deputatie van Limburg op 06-04-2017.

Tags: