Ludwig Vandenhove in Parijs!

“Neen, niet met verlof zoals misschien de meesten denken, wel om de conferentie van de voorzitters van de commissies voor Defensie van de Europese Unie (EU) bij te wonen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

 

Op zondag 26 en maandag 27 oktober 2008 woonde
Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers deze conferentie in de Franse Senaat in Parijs bij.

Deze conferentie vindt om de 6 maanden plaats in het land dat het voorzitterschap van de EU waarneemt.

 

Ludwig Vandenhove: “Er werd vooral gesproken over de Franse defensiepolitiek na de publicatie van het zogeheten Witboek over de verschillende buitenlandse operaties waarin militairen uit de EU-landen momenteel betrokken zijn en over de relaties tussen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de EU.
Mijn conclusie is duidelijk: een echte Europese defensiepolitiek is nog niet voor morgen.”

 

 

 

 

 

“Ik blijf altijd enorm dankbaar dat ik, van eenvoudige komaf zijnde, bij dit soort bijeenkomsten de gelegenheid krijg om op plaatsen en/of in gebouwen te komen waar ik anders nooit zou komen.
Spijtig genoeg kan ik dat niet op foto vastleggen, want het is bij dit soort internationale aangelegenheden 'not done' om zelf foto’s te nemen”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie ook de teksten ' Bijeenkomst voorzitters van de commissies voor de Landsverdediging van de lidstaten van de EU' en 'Conferentie van de voorzitters van de commissies voor de Landsverdediging in Ljubljana (Slovenië)!' op deze website.