Ludwig Vandenhove pleit voor veiligheidsopleiding in Limburg!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove pleit voor een opleiding integrale veiligheid aan één van de Limburgse hogescholen. Bovendien moet dat voor hem leiden, in samenwerking met de Universiteit Hasselt en alle betrokken actoren binnen het brede veiligheidsgebeuren in Limburg, tot de uitbouw van een kenniscentrum.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het interview dat hierover verschenen is in ‘Het Belang van Limburg’ van donderdag 24 juli 2008.

 

 

 

 

"Opleiding veiligheid aan Limburgse hogescholen" 

 

BRUSSEL - "Steeds meer mensen houden zich bezig met de problematiek van een veilige en leefbare samenleving. Omdat de behoefte aan kennis en inzicht rond veiligheid groeit, moeten de Limburgse hogescholen een opleiding maatschappelijke veiligheid en een kenniscentrum starten." Dat zegt sp.a-Kamerlid Ludwig Vandenhove.

 

"Naast politie en justitie zijn vandaag ook lokale besturen, scholen en vele hulpverleners bezig met veiligheid. Denk maar aan de preventiewerker die een actie start om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. Of aan de medewerker op de jeugddienst die samen met de lokale politie en horeca een veilig fuifbeleid voor de gemeente wil uitwerken. Veiligheid is een zaak van iedereen geworden", meent Vandenhove.

 

 

Integrale aanpak 

 

 

Om die reden vereist sociale veiligheidszorg volgens Vandenhove een integrale kijk en aanpak. "Dit houdt in dat we op elk beleidsniveau moeten streven naar een meer veilige en leefbare omgeving, waar de mensen zich te allen tijde beschermd en goed voelen. Het is een geheel aan maatregelen die zowel de objectieve veiligheid - de effectief gepleegde feiten - als de subjectieve veiligheid verhogen. Spelende kinderen moeten vrij kunnen spelen in een veilige straat, mensen willen onbezorgd op vakantie vertrekken met een gevoel dat hun huis goed bewaakt is, enzovoort."

 

Kennis en opleiding

 

Het feit dat steeds meer mensen zich bezighouden met veiligheid, impliceert volgens de sp.a'er dat er een groeiende behoefte aan kennis en inzicht rond ontstaat.

 

"Als antwoord hierop startte de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho) in 2004 met de bachelor maatschappelijke veiligheid. De opleiding vertaalt het integraal karakter van veiligheid en bestudeert veiligheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken: filosofisch, organisatorisch, sociologisch, juridisch, criminologisch... Na de opleiding komen afgestudeerden terecht in de sociale sector, bij politie en lokale preventiediensten. Met gemiddeld 70 studenten per jaar is de opleiding een echt succes."

 

Naast de opleiding lanceerde Katho ook het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, dat de bestaande kennis en praktijkervaring op het terrein bundelt, oplossingen voor veiligheidsvraagstukken aanbiedt, en overheden, het bedrijfsleven, private organisaties en particulieren deskundige ondersteuning aanbiedt.

 

Kans voor Limburg

 

Vandenhove vindt dat het voorbeeld van Kortrijk navolging verdient in Limburg. "Daarom roep ik de Limburgse hogescholen op om een opleiding maatschappelijke veiligheid te starten. Zij kunnen een partnership aangaan met instanties die hier al mee bezig zijn. Denk maar aan het PLOT in Genk, dat politie en hulpverleners opleidt."

 

"Daarnaast moet hier ook een Kenniscentrum Veiligheid komen om de aanwezige knowhow in Limburg te bundelen, onderzoek te voeren rond veiligheid, studiedagen te organiseren, enzovoort. Hier zou de associatie Limburgse Universiteit-Hogescholen een belangrijke partner zijn."

 

Vandenhove gaat zijn voorstel eerdaags overmaken aan gedeputeerde van Veiligheid en partijgenoot Hilde Claes, in de hoop dat zij de betrokkenen rond de tafel kan brengen.