Ludwig Vandenhove te gast in Sint-Gerardus dienstencentrum en scholen!

Het dienstencentrum Sint-Gerardus in Diepenbeek begeleidt peuters, kleuters, kinderen, tieners, jong-volwassenen en volwassenen met een motorische, neutromotorische of meervoudige handicap.

De kleuter-, lagere en secundaire Sint-Gerardusscholen werken nauw samen voor de kinderen en jongeren van het centrum en begeleiden leerlingen met een motorische handicap in het gewoon onderwijs.

De doelstellingen van het dienstencentrum en de scholen Sint-Gerardus zijn het leren leven met een handicap door het maximaal benutten van alle mogelijkheden en het bereiken van maximale zelfontplooiing door een optimale persoonlijke en sociale integratie.


Het dienstencentrum Sint-Gerardus en de Sint-Gerardusscholen staan reeds veertig jaar garant voor de optimale opvang en begeleiding van motorisch gehandicapte kinderen en jongeren uit Limburg.
Deze kinderen hebben speciale ondersteuning nodig en een aangepaste accommodatie, sterk afwijkend van gewone scholen.

Omdat de schoolgebouwen, prefabconstructies, totaal uitgeleefd waren en vooral omdat ze niet meer beantwoordden aan de meest elementaire veiligheidsmaatregelen, werden er nieuwe scholen gebouwd.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> was op maandag 21 mei 2007, samen met een aantal collega-burgemeesters, schepenen en voorzitters van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW),  te gast om kennis te maken met de nieuwe huisvesting en met de werking van het Sint-Gerardus dienstencentrum.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Als je zo een instelling bezoekt, wordt nog maar eens duidelijk hoe gelukkig je je mag prijzen als je gezond bent. Gezondheid en normaal door het leven te kunnen gaan, is niet te betalen.
Ondanks alle voorzieningen, die we in Vlaanderen hebben voor personen met een handicap, blijkt telkens in gesprekken met en/of bezoeken aan de sector dat er nog heel wat noden zijn.
Beleid is een kwestie van prioriteiten, maar Vlaanderen, één van de beste plaatsen ter wereld, zoniet de beste, om te leven, zou zich toch ernstig moeten bezinnen om nog (veel) meer in die sector te investeren.”