Ludwig Vandenhove voor de 5e keer sp.a-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen

Burgemeester Ludwig Vandenhove zal voor de 5e keer op rij de lijst trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 in/> Sint-Truiden. Ook stelt hij zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de provincieraadsverkiezingen.


Hij zei dat tijdens de jaarlijkse sp.a-nieuwjaarsreceptie op zondagmorgen 8 januari 2012, die plaatsvond in zaal De Wilduraantjes in de deelgemeente Wilderen.

             

Fractieleidster Marleen Thijs (Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!)) had het over wat er in 2012 op diverse vlakken te verwachten is. Bovendien deed ze een oproep voor een integere en respectvolle houding tegenover elkaar in de politiek.

Hieronder vindt u de integrale tekst van beide toespraken.

Beste vrienden, partijgenoten,
Beste aanwezigen,

Mag ik u vooreerst namens iedereen van de sp.a-fractie en mezelf van harte een gelukkig en gezond 2012 wensen?
2012 wordt een zeer druk jaar, waar we heel wat moeten realiseren met het oog op een sociale, eerlijke en gezonde toekomst.
Alhoewel …  Hebt u het ook gehoord?
Via kranten, radio en internet was onlangs te horen dat in de loop van 2012 het einde van de wereld daar zou zijn.  Althans … volgens een voorspelling door de Maya’s, een oude indianencultuur uit Zuid-Amerika.
Ik zie een aantal mensen al glimlachen of de wenkbrauwen fronsen, … en terecht.  Het mag dan wel grappig zijn, ik vertel u dit toch met een reden.
Het zijn inderdaad vooral de meest fantastische, spectaculaire verhalen die het snelste ‘nieuws’ zijn.  Dat verhalen soms ook op niets gebaseerd zijn - of in dit geval - vooral Hollywood filmmakers goed uitkomen, … dàt leest bijna niemand.
Het bevestigt vooral in wat voor een gemedicaliseerde tijd we leven.
Een gerucht of veronderstelling bereikt via TV of computer binnen de kortste keren honderden, … zelfs duizenden mensen.
Meer dan ooit is het daarom belangrijk ZELF de waarheid te vinden. De waarheid doorheen een bos van ‘correcte informatie’, ‘waar gebeurd’, ‘fout of juist geïnterpreteerd’, ‘halve waarheid’ of zelfs ‘grove leugen’. Meer dan ooit is het belangrijk kritisch te kijken naar de vele informatie die ons elke dag bereikt.
Ik wil hier vandaag alleszins géén geruchten de wereld insturen.
Ik wil hier vandaag wel mijn diepe overtuiging met u delen.

2012 betekent voor mij zeker niet het einde van de wereld. 
2012 betekent zeker ook NIET het einde van de sp.a-wereld in Sint-Truiden, zoals sommige doemdenkers de mensen nu reeds proberen te doen geloven.
Integendeel, 2012 wordt wat mij betreft - nog méér dan voorheen - juist ‘een jaar op het lijf van sp.a’ geschreven.
En dat zeg ik zeker niet als enige.
(…)
De economie sputtert. De banksector ligt onder vuur. Iedereen heeft vragen bij de multinationals en de grote bonussen voor enkele topmanagers.
Aan de andere kant een massa mensen die hun dagdagelijkse kosten moeilijk of niet betaald te krijgen, hun energiefactuur, de afbetaling van een woning, de huur, zelfs basisgezondheidszorg…
Er is nood aan werk, aan méér ondernemen, maar dan wel op een andere manier. Er is nood aan meer sociaal ondernemen.
Ondernemingen waar niet de persoonlijke verrijking, perverse winsten of bonussen het belangrijkste zijn.
Maar ondernemingen waar de gezamenlijke behoefte aan welzijn, sociale zekerheid, aandacht voor milieu en betaalbaarheid voor mensen voorop staan.
Dingen die we als socialisten belangrijk vinden. Niet alleen op nationaal of Vlaams vlak, maar zeker ook in Sint-Truiden.
Op een sociale manier ondernemen, hier, in onze stad.

Sociaal verhuurkantoor Land van Loon en haar zeer betrokken voorzitter doen dit. Maar liefst 140 gezinnen hoeven dankzij hen letterlijk en figuurlijk niet in de kou te staan, maar hebben een betaalbare woning vandaag.
Sociaal ondernemen, dat is ook aandacht hebben voor groene BETAALBARE energie. Een groepsaankoop energie, maar ook het actief steunen van een windmolenproject op Saffraanberg ten gunste van onze eigen inwoners.  Stuk voor stuk initiatieven waar sp.a heel hard mee aan de kar trekt.
Meer en meer sociaal ondernemen dus.  Meer en meer sp.a.

                      

2012 is echter nog veel meer.
In Sint-Truiden vormen onze zilveren generaties een steeds grotere bevolkingsgroep: een kwart van onze Truienaren zijn 60-plussers en we tellen ondertussen ruim 2.000  80-plussers!
Aandacht voor wie ouder en soms ook wat kwetsbaarder wordt…, dat is prioriteit!
Mag ik u eraan herinneren dat 2012 zelfs het Europese jaar is voor ‘het actief ouder worden en de solidariteit tussen generaties’?
Sp.a werkt hier in Sint-Truiden heel hard aan, elke dag.
Generaties vinden elkaar trouwens dikwijls in vrijetijdsbesteding, verenigingen, sport,… Daarom zijn zulke realisaties zooo ontzettend belangrijk: een geschikte locatie voor petanquers zoeken en vinden, het realiseren van een buurtontmoetingsplaats zoals in Groot-Gelmen of het stimuleren van ecologische tuinieren in de moestuintjes van Zepperen (waar ik zelf trouwens heel erg blij mee ben).
Vele van deze realisaties zijn projecten ‘over de grenzen van generaties heen’.  Realisaties waar jong, ouder en oud samen gebruik van kunnen maken, samen plezier maken, SAMEN LEVEN…
Actief ouder kunnen worden. Solidariteit tussen generaties.
Opnieuw een thema wat ons als sp.a op het lijf geschreven is.

(…)
Is het u trouwens opgevallen in wat ik net vertelde?
We doen als sp.a in Sint-Truiden vaak kleine projecten die GEEN honderdduizenden euro’s kosten.  Kleine projecten die echter een groot verschil kunnen betekenen voor mensen uit de buurt, voor mensen die het sociaal of financieel wat moeilijker hebben, verenigingen, ouderen, jeugdbeweging, sportliefhebbers, …
Vele kleine en vooral bescheiden projecten die toch grootse dingen betekenen, dat willen we blijven doen in 2012 én de jaren daarna.
DAT is absoluut nodig.
(…)
Beste vrienden, 2012 wordt voor ons op politiek vlak een cruciaal jaar. Het is een verkiezingsjaar.
Wij hopen dat heel veel inwoners zien en beseffen wat er in de wereld (ook in Sint-Truiden) verandert en gebeurt. Dat inwoners zien en beseffen dat sociaal ondernemen, solidariteit over generaties heen, aandacht voor de meest kwetsbaren, betaalbare energie, ruimte voor sport, buurtwerking,… belangrijk zijn.
We hopen dat veel inwoners zien en beseffen dat we daar als sp.a een nieuw, eigentijds, aangepast antwoord op kunnen geven mét respect voor onze traditionele waarden.
Oud én nieuw samen, … inderdaad.
‘Oud en nieuw’ dat brengt me bij de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Heel binnenkort zullen we de enthousiaste nieuwe kandidaten uitgebreid aan u voorstellen.
Ik vind het hartverwarmend om te zien dat zoveel nieuwe mensen ZOVEEL engagement in zich dragen. Het is hartverwarmend om te zien dat het NIET klopt dat iedereen afhaakt van politiek, omwille van langdurende regeringsonderhandelingen.
Ik wil deze nieuwe kandidaten dan ook nu reeds bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en hen heel veel succes wensen in de aanloop naar oktober!
Niet alleen nieuw, ook ‘oud’ verdient een woordje.
Ondanks de moeizame, moeilijke, soms moedeloze legislatuur zijn er heel wat mandatarissen die opnieuw het engagement willen aangaan voor een volgende legislatuur. Ook voor hen: heel veel succes en bedankt voor al wat geweest is en al wat nog komen zal!
Het brengt me tenslotte bij één man voor wie we - denk ik - allemaal veel respect moeten hebben en die we allemaal oprecht ‘DANK U WEL’ willen zeggen.
Ludwig, ONZE burgemeester, heeft Sint-Truiden als echte leidersfiguur de voorbije 18 jaar vooruitgestuwd en samen met vele anderen gemaakt tot wat de stad vandaag allemaal is en te bieden heeft. Zowel qua uitstraling, mogelijkheden als potentieel naar de toekomst. Ludwig is daarbij vaak over bergen, soms ook door diepe dalen moeten gaan, … soms zelfs tegen beter weten in.
Hij heeft dit gedaan door ONTZETTEND hard te werken, CONTINU aanwezig te zijn tussen de mensen, BETROKKEN te luisteren naar vragen en zorgen van mensen én ONVERMOEIBAAR te zoeken naar oplossingen, maar ten koste van HEEL WAT persoonlijke, eigen levenskwaliteit.
ZOIETS verdient van iedereen die het kan beoordelen, een ENORM respect! Dus:  Dank je wel Ludwig voor ZOVEEL ENGAGEMENT al ZOVEEL jaren.
(APPLAUS)
Best vrienden, ik wil graag eindigen met een oproep.
Politiek mag en kan hard zijn, maar ik wil opnieuw een oproep doen naar ALLE betrokkenen in het politieke veld om respectvol te blijven onder alle omstandigheden, OOK in een verkiezingsjaar.
Ik doe deze oproep naar onze eigen mandatarissen en kandidaten, maar ook naar andere partijen, naar de pers,… NAAR IEDEREEN die een verantwoordelijkheid heeft om politiek in Sint-Truiden werkbaar te maken en te houden.

Een warme, oprechte oproep om komende maanden het INHOUDELIJKE, soms stevige debat de plaats te geven die het verdient, zonder achterhoedegevechten, zonder moddergooien, zonder onder de gordel trappen,…  maar wel met een INTEGERE en RESPECTVOLLE houding tegenover elkaar.
Een stad apart zoals Sint-Truiden én haar bijzondere inwoners vragen dit én verdienen dit. 
Ik dank u.

Marleen Thijs
Fractieleidster Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!)*

Beste vrienden

Ik wens u het allerbeste voor 2012 voor u en de ganse familie namens alle sp.a- bestuursleden en alle mandatarissen van Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!).
Het is een cliché, ik weet het, maar voor alles gaat een goede gezondheid.

Ik wil hier uitdrukkelijk schepen Els Sneijers verontschuldigen, haar snel beterschap toewensen en hoop dat alles goed mag komen met haar baby, die te vroeg geboren is. Ook wens ik Els en Patrick en haar familie proficiat met deze geboorte.

‘Warme Winterse Wensen’ geldt ook voor jullie.
‘Warme Winterse Wensen’ is een specifieke campagne, die de stedelijke jeugd- en informatiedienst ontwikkeld hebben voor de eindejaarsperiode van 2011 en het begin van het nieuwe jaar 2012.
Sint-Truiden is het hele jaar door een warme, solidaire en gastvrije stad en we willen dit met deze slogan nog maar eens benadrukken.
Het is vooral de sp.a, die dit imago aan de stad Sint-Truiden geeft.

Als we terugkijken naar 2011 was het voor de sp.a in Sint-Truiden andermaal geen gemakkelijk jaar.
De meerderheid hebben in het college van burgemeester en schepenen en in de minderheid zijn in de gemeenteraad: het blijft een aparte situatie.
Het blijft niet gemakkelijk functioneren voor onze schepenen, onze raadsleden en mijzelf als burgemeester, maar wij blijven dossiermatig en positief werken in het algemeen belang van de Truienaar.
We rekenen erop dat deze houding uiteindelijk beloond zal worden door het gezond verstand van de Sint-Truidense kiezer op zondag 14 oktober 2012.

Maar we moeten vaststellen dat we inmiddels niet meer uniek zijn en dat het aantal Limburgse gemeenten en steden waar er coalitieproblemen zijn groter is dan waar er geen zijn.
De politiek ontsnapt nu éénmaal niet aan het algemeen maatschappelijk gegeven van het toenemend individualisme, ook al zijn er nog andere redenen voor deze politieke discontinuiteit, waar ik nu niet verder op inga.

Politiek is het in 2012 in/> Sint-Truiden trouwens wat rustiger geworden. Ook CD&V en Open VLD hebben blijkbaar begrepen dat ‘ruzie maken’ geen garantie is voor stemmenwinst, integendeel zelfs.

Het gegeven dat ik vorig jaar zelf de bevoegdheid begroting in handen genomen heb, is hier niet vreemd aan.
Dit geeft ons de mogelijkheid te sturen en minder te ondergaan en het bevestigt nog maar eens dat wij als sp.a wel degelijk goed kunnen besturen, ook in moeilijke financiële en politieke omstandigheden.
Als sp.a nemen wij in Sint-Truiden altijd onze verantwoordelijkheid op.

De begroting 2012 is eergisteren unaniem doorverwezen naar de gemeenteraad van dinsdag 31 januari 2012. Zo zal de begroting voor het eerst sinds de paarse bestuursperiode opnieuw in de maand januari naar voor gebracht worden.

Sint-Truiden blijft ‘Een stad apart’, maar ook een stad om fier op te zijn.  

                        

Beste vrienden

Ik ben nog een politieker van de oude stempel en ik geloof dus dat de volgende verkiezingen beginnen de dag nadat de vorige hebben plaatsgevonden. Dus mijn boodschap is simpel: de schepenen en ikzelf moeten hun dossiers blijven opvolgen en nog nieuwe initiatieven nemen tot en met maandag 31 december 2012. Daarvoor heeft de kiezer de vorige keer op ons gestemd en worden we ook betaald. Bovendien moeten we onze aanwezigheidspolitiek, waar we het nu al merkelijk beter doen dan de andere partijen, nog opdrijven in dit jaar van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
Altijd en overal aanwezig zijn, luisteren naar de burger, hun kleine en grote problemen proberen op te lossen en als dat niet kan hen uitleggen waarom dat niet kan: dat is mijn boodschap voor onze mandatarissen en kandidaat-mandatarissen.

Maar dat belet niet dat we een specifieke campagne moeten opzetten van nu tot en met zondag 14 oktober 2012 en daarvoor hebben we iedereen en haar/zijn hulp nodig.
Elke kandidaat moet, uiteraard binnen het globaal uitgetekend campagneplan, haar/zijn eigen achterban en doelgroep zo effectief mogelijk benaderen. En ja hier zullen ook de moderne propagandamiddelen, zoals sociale netwerken, aan te pas te komen.
Iedereen kent inmiddels mijn zeer genuanceerde houding hiertegenover, maar ‘als het oorlog is, zijn alle middelen goed’.

We mogen echter niet vergeten dat het gemeenteraadsverkiezingen zijn en zelfs in een relatief grote stad als Sint-Truiden is dat iets anders dan andere verkiezingen.
Burgers stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen nog altijd op de eerste plaats voor personen en dat moet in onze campagne vooropstaan.

Onze eigen partijpublicaties moeten we nog opdrijven in dit jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
‘SPOTS’, ‘RoodNieuws’ in de onderafdeling Sint-Truiden, ‘Van A tot Z’ in de onderafdeling Zepperen, bewonersbrieven rond welbepaalde initiatieven, waar schepen Filip Moers nogal actief in is, onze websites, etc. zijn er nu al, maar hier moet nog een tandje bij gestoken worden.
Dat biedt mij de gelegenheid om vooral de ronddragers te bedanken. Immers, artikels schrijven is niet zo moeilijk, wel de publicaties in de brievenbussen krijgen.

Natuurlijk moet de klemtoon van onze campagne liggen op wat we de komende 6 jaar willen realiseren in Sint-Truiden op de diverse beleidsvlakken en in het centrum en in de diverse buurten en deelgemeenten. Maar we mogen niet nalaten om aan de bevolking duidelijk te maken wat we in de bijna 18 afgelopen jaren allemaal gerealiseerd hebben.
Hier hebben we een groot voordeel ten opzichte van de andere politieke partijen: de burger ziet en ervaart al onze concrete en realistische projecten, die wij gerealiseerd hebben sedert 1995.
We moeten hier een goede formule voor vinden, waarbij we de bevolking zoveel mogelijk betrekken en naar hen toegaan.
Alle suggesties zijn welkom.     

Wij zijn al goed opgeschoten met de samenstelling van de lijst en de nieuwe kandidaten, die hier zijn, wil ik hartelijk welkom heten.
We proberen opnieuw een lijst te maken, die een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking is en die symbool staat voor het beleid dat we nu al sedert 1 januari 1995 proberen te voeren en ons toekomstig beleid.
Natuurlijk moeten we de lijst nog verder aanvullen en misschien zullen we bij bepaalde aanwezigen nog langskomen om zelf kandidaat te zijn of om anderen te overhalen.
Wij hopen dan op uw medewerking te mogen rekenen.

Als sp.a gaan we opnieuw voor een kartel met Groen!.

Progressief Vlaanderen wordt zo klein dat het absoluut noodzakelijk is dat we alle krachten bundelen.
Ik heb het al zo vaak gezegd: we moeten niet kijken naar wat ons scheidt, maar naar wat ons bindt.
Als ik deze week de boodschap van het ACW (de koepel van christelijke werknemersorganisaties)-Limburg lees voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen “ACW-Limburg wil versterkte armoedetoets in gemeentebeleid”, blijf ik het spijtig vinden dat de historische verzuiling nog steeds zo sterk meespeelt, ook al zijn sociale bewegingen en politieke partijen het grotendeels eens.
Zeker op gemeentelijk niveau zouden we dat moeten kunnen overstijgen en resoluut kiezen voor een duurzaam, sociaal en progressief beleid.
En mensen blijven mensen - maar goed - en die zullen altijd minder of meer met mekaar kunnen opschieten.

Beste vrienden

En nu mijn persoonlijke toekomstplannen.
Een aantal onder jullie zijn wellicht gekomen om die te horen.
Uiteraard is alles wat ik zeg onder voorbehoud van de goedkeuring door de geëigende partij-instanties.

Wat de provincieraadsverkiezingen betreft, vind ik dat de eerste plaats aan het kanton Sint-Truiden toekomt.
Ik herhaal wat ik vorig jaar gezegd heb tijdens de nieuwjaarsreceptie: wij blijven bij de provinciale partijleiding aandringen dat we op de ene of andere manier beloond worden voor onze goede verkiezingsuitslag bij de parlementsverkiezingen van zondag 13 juni 2010.
Ondanks onze goede uitslag - de sterkste partij in het kanton en in de stad Sint-Truiden - heb ik mijn parlementair mandaat verloren.
Natuurlijk hopen wij op een nieuw nationaal mandaat bij de parlementsverkiezingen in 2014, maar met de nieuwe indeling van de kiesdistricten voor de provincieraadsverkiezingen - de kantons Borgloon, Herk-de-Stad en Sint-Truiden samen - zal ik mij alleszins kandidaat stellen als lijsttrekker.
Onze achterban verwacht dit signaal.

Wat de gemeenteraadsverkiezingen betreft, heb ik uiteindelijk beslist, na talrijke gesprekken en na lang aandringen van de partij, om de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de 5e keer te trekken.
Wij kunnen de andere partijen in Sint-Truiden niet gunnen om niet met de sterkste lijst naar buiten te komen.
Hierrond zijn een aantal duidelijke afspraken gemaakt, onder andere dat er een betere taakverdeling komt binnen de partij en dat schepen Filip Moers een aantal taken van mij overneemt, zoals onder andere een heel actieve rol bij de verdere samenstelling en verjonging en vernieuwing van de lijst.
Deze beslissing zal velen verrassen, maar ik heb weer maar eens het partijbelang laten primeren op mijn levenskwaliteit.

In politieke kringen is de term ‘te laat of te vroeg’ inmiddels bekend.
Hij slaat op het gegeven of politici al dan niet afscheid nemen van de politiek, omdat ze van mening zijn dat het misschien die keer teveel zal zijn voor hen en ze eventueel stemmen dreigen te verliezen.
Voor alle duidelijkheid: noch de partij, noch ikzelf gaan uit van dit laatste gegeven, maar ik zou het mijzelf nooit vergeven indien ik voor de partij te vroeg zou vertrokken zijn. 

Beste vrienden, gezellinnen, kameraden, de campagne gaat verder en moet nu opgedreven worden.
Het moment van de waarheid komt eraan.

Laten we toasten op de overwinning op zondag 14 oktober 2012.

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden

Zie www.picasaweb.google.com/marleenthys.

Over dit item is op zondag 8 oktober 2012 een uitzending geweest in het ‘Nieuws’ op TV-Limburg en zijn er op maandag 9 oktober 2012 twee interviews op de radio geweest, enerzijds op Trudo FM Sint-Truiden en anderzijds op Radio Nostalgie. Hierover zijn tevens op maandag 9 januari 2012 artikels verschenen in ‘Het Belang van Limburg’, ‘Het Nieuwsblad’, ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘De Standaard’.

Zie de tekst ‘Ik ben een soldaat, maar ook een soldaat wordt moe’ van 3 mei 2011 op deze website.