Ludwig Vandenhove wordt peter van RESCANI!

Naar aanleiding van het éénjarig bestaan van RESCANI heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger het peterschap van deze organisatie aanvaard.


RESCANI is een vereniging, die zich bekommert om het trieste lot van vele honden in Spanje, maar ook in België zelf.
De organisatie probeert zoveel mogelijk te bemiddelen en zorgvuldig te werk te gaan bij de adoptie en/of de herplaatsing van honden, die net op tijd werden gered uit hun hachelijke positie.

Asielhonden moeten in een positief daglicht gesteld worden. Maar al te vaak doen over hen immers heel wat negatieve vooroordelen de ronde.
Het zouden ‘probleemhonden’ zijn, ze zouden zich moeilijk kunnen aanpassen aan het leven in huis na hun traumatische verleden, etc.

De naam RESCANI is gebaseerd op ‘res’ (van redden, rescue, rescatar) en ‘cani’ (van canis, canine, canino (hond)).

“Ik ben trots op dit peterschap. Het ligt immers in het verlengde van mijn inzet voor het dierenwelzijn, zowel als burgemeester (Sint-Truiden wordt niet voor niets de meest diervriendelijke stad in België genoemd), als als parlementair (zie de talrijk ingediende wetsvoorstellen als senator en/of federaal volksvertegenwoordiger)”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

“Ik heb de verantwoordelijken van RESCANI uitgenodigd om samen met schepen van dierenwelzijn
Els Sneijers/> en mijzelf rond de tafel te gaan zitten hoe we hen als organisatie zo actief mogelijk kunnen ondersteunen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.