Maak van internet een basisbehoefte

Er zijn op dit moment drie basisbehoeften, waarbij alle Vlamingen de garantie krijgen er minimaal te kunnen gebruik van maken: elektriciteit, gas en water.
De Vlaamse ombudsman stelt voor om hier een vierde basisbehoefte aan toe te voegen: internet.

“Ik deel de mening van de Vlaamse ombudsman”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Maar het gaat er ook over dat iedereen dan zou moeten kunnen beschikken over de apparatuur om van internet te kunnen gebruik maken en daartoe de nodige opleiding of capaciteiten zou moeten kunnen hebben.
Als Vlaanderen die ambitie in de realiteit wil omzetten, zal er een ernstige planning moeten gemaakt worden.
Over welke doelgroepen gaat het?
In welke volgorde gaan die doelgroepen aan bod komen?

Het is goed dat Vlaanderen in het kader van Covid-19 tracht om zoveel mogelijk schoolgaande kinderen een personal computer ter beschikking te stellen.
Onlangs heeft de Vlaamse Ouderenraad nog een advies geformuleerd met zeven aanbevelingen om de digitale uitsluiting van senioren aan te pakken. (1)
Om maar aan te geven dat het nog een hele opdracht zal zijn om het voorstel van de Vlaamse ombudsman, waar blijkbaar een grote politieke meerderheid achterstaat, op het terrein te realiseren.

Deze toenemende inspanningen mogen ons niet uit het oog doen verliezen dat de dienstverlening vanuit de overheid dubbel moet blijven gebeuren, dus ook voor dat gedeelte van de bevolking, die niet digitaal mee zijn.
Deze bevolkingsgroep mag niet uitgesloten worden.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst. (2)