Maandag van Augustuskermis: gemeenteraad in Sint-Truiden

“Afgelopen maandag 31 augustus 2015 was het gemeenteraad in Sint-Truiden.
Uitzonderlijk op kermismaandag: bij mijn weten is dit nooit eerder gebeurd”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Maar dat komt ervan als je, zoals CD&V en Open Vld, de stad wil besturen met een krappe meerderheid van 17 op 33.
In mijn periode als burgemeester, zeker de eerste twee legislaturen toen ik voorzitter van de gemeenteraad was, werd de agenda voor de gemeenteraden in januari voor een gans jaar vastgelegd.
Meestal was dat de 3de maandag van de maand tenzij er iets uitzonderlijks was… zoals de maandag van de augustuskermis. En er was regelmaat: één gemeenteraad per maand, behalve in januari twee voor de behandeling van de begroting.
Een ernstig beleid begint met een goede organisatie.

En de gemeenteraad zelf?
Inmiddels traditioneel: lange, vaak nietszeggende antwoorden van de meerderheid op tussenkomsten of vragen van  de oppositie, totaal langs de kwestie. Kortom, weinig of geen respect voor de meerderheid.
Het mooiste voorbeeld was het bijkomend punt van sp.a-gemeenteraadslid Gert Stas over het al dan niet behouden van het speelpleintje in Schurhoven.
In plaats van gewoon JA of NEEN te antwoorden, zoals dat past in ‘de echte politiek’, heeft burgemeester Veerle Heeren een uitleg van meer dan tien minuten gegeven over ‘alles en nog wat’ om dan te besluiten dat ze het ingediende punt voor het behoud niet kon gestemd worden omwille van procedureredenen. Maar het speeltuintje zou blijven.
Is het nu zo moeilijk om kort en duidelijk te zijn in de politiek?
Eerlijk: wellicht heeft het met de leeftijd te maken, maar mij werkt dat echt op de zenuwen.

Als sp.a hebben wij nog een aantal tussenkomsten gedaan. Zo heeft sp.a-fractieleider Filip Moers het onder andere gehad over de hoge kostprijs van al de aangekondigde openbare werken, waarvan er heel wat niet nodig zijn, omdat ze pas enkele jaren geleden gebeurd zijn. Bovendien zijn er nog heel wat andere noden op het grondgebied van Sint-Truiden, zoals in de deelgemeenten, waar geen aandacht voor is. Ook heeft hij de slechte toestand aangehaald van heel wat stoepen, openbaar domein, groenvoorzieningen, etc., waar zelfs het gewoon onderhoud niet gebeurt.
Vorige week is hij samen met gemeenteraadslid Eddy El Herbouti ‘op pad geweest’ om foto’s te nemen van de slechte staat waarin het openbaar domein in onze stad zich momenteel bevindt.

 

En dan de prefab kleedkamers voor het voetbalcomplex in Zepperen na de fusie tussen Brustem en Zepperen.
Dat is bijna ‘Comedy Capers’.
Eerst onder geen enkel beding medewerking van de oppositie vragen om dit mee gestemd te krijgen, dan zelfs opstappen als wij als sp.a een punt toevoegen aan de gemeenteraad en tenslotte het nu opnieuw moeten agenderen als mededeling.
Conclusie: de containers staan er nog altijd niet!

Ik heb dat afgelopen zondag 30 augustus 2015 persoonlijk kunnen vaststellen toen ik de aftrap ging geven van VV Zepperen-Brustem – Vlijtingen VV (uitslag: 3 – 0, weer een goed bal dus).
Dat is willen, maar niet kunnen.

Ik heb ooit betere tijden meegemaakt voor de Truienaar…  .”

Zie www.filip.moers.be.

Zie onder andere Sp.a Sint-Truiden wil dat speelplein Schurhoven voor kinderen blijft. Het Belang van Limbrug, Het Belang van Sint-Truiden, 04-09-2015, p. 4.

Zie ook ‘Onuitgegeven, meerderheidspartijen stappen zelf op uit Sint-truidense gemeenteraad!’ van 08-07-2015 en ‘Bakstenen’ van 11-07-2015 op deze website.