Machines

Maar de geest die ooit was opgestaan tegen de goden, reikte nu zo fantastisch ver dat hij zichzelf zou gaan onttronen. In de gecomprimeerde versie zouden we een machine bedenken die net iets slimmer was dan wijzelf en er dan door die machine weer een laten ontwerpen die ons bevattingsvermogen te boven ging. Waar waren wij dan voor nodig? (1)

Gelezen tijdens verlof in en om Bordeaux tussen dinsdag 13 en zaterdag 17 augustus 2019.

  • (1)Ian McEwan, MACHINES ZOALS IK, De Harmonie Amsterdam, 2019, pagina 97.