Marleen Thijs naar het PLOT

Vanaf vandaag verhuist Marleen Thijs vanuit het provinciehuis (dienst Facilitair Beheer) naar het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

“Iets bijzonders!
Niet alleen omdat Marleen al jarenlang een goede vriendin en collega-politica is in Sint-Truiden, maar omdat ‘dit afscheid’ symbool staat voor de afslanking van de provincie Limburg en de talrijke personeelswissels, die de komende weken en maanden nog gaan plaatsvinden”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Als deputatie moeten we nu vooral naar de menselijke kant van het personeelsbeleid kijken.
We moeten zoveel mogelijk personeel zolang mogelijk aan boord proberen te houden en ook zoveel mogelijk personeel proberen over te hevelen naar diensten, die blijven bestaan (als de Vlaamse regering woord houdt).
Uiteraard zal deze transformatie, naast de afslanking, heel wat gevolgen hebben voor de werking van de diensten.

Als verantwoordelijke van het PLOT zal ik Marleen regelmatig terugzien, dus voor mij is ze niet echt weg.

Het was deze week als het 2de ‘personeelsfeest’ dat ik meemaakte in het provinciehuis.
Op dinsdag 24 februari 2015 was er de pensionering van Rik Awouters van de dienst Water en Domeinen.

Zie ook Provincieraad overbodig? van 26-02-2015 en Geen positieve boodschap voor provinciepersoneel van 06-01-2015 op deze website.