Meer aandacht voor de Tumulus in Brustem

Inwoners van Brustem  (deelgemeente van Sint-Truiden) maken zich zorgen over de toestand van de Tumulus.
Zij stellen zich vooral vragen over de eigendomstoestand en wat de plannen ermee zijn.

De Tumulus is een beschermd monument en is een beschermd stads- of dorpsgezicht  - ‘Tumulus op het Tomveld met omgeving’ -  sedert dinsdag 13 maart 1979”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik ben aangesproken door enkele inwoners van de deelgemeente over de toekomst van dit stuk erfgoed.
De Tumulus is niet meer publiek toegankelijk, hoewel dit jaren het geval is geweest.
De Tumulus is inmiddels eigendom van een private persoon. Maar dat doet geen afbreuk aan de verplichtingen, die voortvloeien uit de beschermingsbesluiten.

Ik vind dat de stad Sint-Truiden beleidsmatig - qua erfgoed, historisch en toeristisch - meer aandacht zou moeten hebben voor dit monument. Dat is bijvoorbeeld het geval in Gingelom met de tumuli. (1)
Waarom wordt er geen overeenkomst in die zin afgesloten met de huidige private eigenaar om de Tumulus op bepaalde momenten en onder bepaalde omstandigheden te bezoeken?
Volgt de stad Sint-Truiden goed op dat de eigenaar de wettelijke en decretale verplichtingen nakomt?

Ik stelde hier een vraag over tijdens de gemeenteraad van maandag 25 april 2022.
Schepen van Monumentenbeheer Jelle Engelbosch heeft mij toegezegd de zaak te bekijken.
Ik zal het dossier alleszins strikt opvolgen.”

                                 Vroeger                                                                 Nu