Meer bewustmaking rond defibrillatoren

“Er moet meer sensibilisering gebeuren rond de aanwezige defibrillatoren op het grondgebied van Sint-Truiden. Bovendien moeten er meer personen, onder andere stadspersoneel, aangezet worden om opleidingen te volgen om ermee te kunnen werken”
Dat zei VOORUIT-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti tijdens de gemeenteraad van maandag 20 juni 2022.

Automatische Externe Defibrillatoren (AED ’s) kunnen levens redden.
Het zijn apparaten waarmee er veilig een elektrische schok aan personen, die een hartstilstand krijgen, gegeven wordt.
De toestellen herstellen het hartritme van het slachtoffer, waardoor de overlevingskans van de patiënt enorm vergroot”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het is echt nodig dat er (opnieuw) een concreet, integraal beleidsplan komt rond de aanpak van de AED’s  in Sint-Truiden.
Net zoals in mijn periode als burgemeester moet er een specifiek personeelslid aangesteld worden, die met alle elementen errond bezig is.
Op een bepaald ogenblik beschikte de stad Sint-Truiden over het meeste AED’s in heel het land.
Er was een nauwe samenwerking met het Rode Kruis rond ons programma ‘Sint-Truiden hartveilig’.”

VOORUIT Sint-Truiden diende hierrond een bijkomend punt in voor de gemeenteraad van maandag 20 juni 2022.
De voltallige gemeenteraad keurde het voorstel goed.

Hieronder vindt u het bijkomend punt.