Meer deeleconomie in Sint-Truiden

"De stad Sint-Truiden moet meer de kaart trekken van de deeleconomie", zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Als sp.a staan wij sterk achter het concept van de deelconomie.

Als gedeputeerde van Leefmilieu heb ik terzake al een aantal initiatieven genomen. Zo is er het subsidiereglement om kleinschalige initiatieven in het kader van de circulaire of deeleconomie te ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan repair cafés en weggeefpleinen. Ook is er de vzw Uitmuntend Limburg, waarbij het de bedoeling is om tot een eigen Limburgse munt te komen.

In essentie gaat het om een andere maatschappelijke en economische aanpak, die sociaal is en goed is voor het milieu. Deeleconomie kan onder andere inspelen op de toenemende armoede.

In Sint-Truiden zijn er een paar initiatieven, zoals de kringwinkel Okazi (Naamsesteenweg 239) en het repair café dat de de Sint-Truidende Adviesraad van Leefmilieu (STEL) elke 3de woensdag van de maand organiseert (Gildestraat 22). Maar als sp.a vinden we dat onvoldoende.

De Dienst Lokale Economie van de stad Sint-Truiden zou een een meer actieve rol moeten spelen bij het stimuleren van deelecomische initiatieven.

Deeleconomie kan zich perfect ontwikkelen op het niveau van een stad als Sint-Truiden of zelfs op het niveau van buurten, wijken of dorpen.

Vaak wordt het woord deeleconomie nu ook al 'misbruikt' in mijn ogen om in feite normale economische systemen aan te geven, zoals bijvoorbeeld het taxibedrijf Uber of het boeken van overnachtings- en verblijfsmogeklijkheden via Airbnb.
Mensen mogen geld verdienen aan deeleconomie, maar dat mag niet de hoofdbedoeling zijn.
De overheid moet het nodige doen, zodat deze vormen van bedrijfsvoering onder de normale wetgeving vallen. Bovendien moet de controle erop opgedreven worden, zodat er geen concurrentievervalsing ontstaat.

Er kan eveneens bekeken worden in welke mate samenwerking mogelijk is met sociale economie-projecten.

Wat kan de stad Sint-Truiden doen?

Er zou vooreerst een inventaris moeten gemaakt worden van eventuele projecten, die nu al in Sint-Truiden doorgaan.

Vervolgens zou op basis van wat in andere Vlaamse en Limburgse steden gebeurt, nagegaan en gestimuleerd moeten worden wat in Sint-Truiden mogelijk is, zowel door privé-personen of verenigingen, als door de stad zelf. Als sp.a denken we onder andere aan autodelen, gemeenschappelijke fietsen, regelmatig en op diverse lokaties geefpleinen organiseren, doorgeefkasten (bijvoorbeeld bibliotheekkasten op diverse plaatsen in de openbare ruimte, waar boeken kunnen uitgehaald worden en teruggeplaatst worden), actieve participatie aan het de vzw Uitmuntend Limburg, waarbij gewerkt wordt aan een alternatieve munt, het promoten van de idee onder allerlei vormen in scholen, afspraken met restaurants in verband met voedseloverschotten, etc.

Waarom geen beurs organiseren, waar de bevolking uitgebreid kennis zou kunnen maken met diverse vormen van deeleconomie?

sp.a dringt erop aan dat de meerderheid in Sint-Truiden een actief beleid qua deelecomie zou voeren.

Onze socio-culturele organisatie vzw Curieus is al erg actief op dat vlak (zie www.geniaallokaal.be).”

 

Zie ook Weg met de weggooi-cultuur van 19-06-2015 en Kringloopwinkels en…? van 21-10-2013 op deze website.