Meer mogelijkheden voor bestuurlijke handhaving voor gemeentebesturen?

“Ik ben daar voorstander van”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar ik verbind daar wel een aantal voorwaarden aan.”

Dat zei Ludwig Vandenhove op dinsdag 12 januari 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
Tijdens deze commissie kondigde minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir aan dat ze in het voorjaar-rond Pasen- nog zal komen met een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB)-decreet vergelijkbaar met Nederland.

“Ik ben al jaren vragende partij voor zulke wetgeving.
Ik ben er zelf nog mee bezig geweest tijdens mijn laatste legislatuur als federaal volksvertegenwoordiger”, aldus Ludwig Vandenhove.

Mijn twee voorwaarden.
Ten eerste duidelijke afspraken met de federale overheid, er rekening mee houdende dat zij op dit ogenblik instaan voor het grootste gedeelte van de financiering, die nu ingezet wordt rond bestuurlijke handhaving.
Ten tweede een duidelijk kader uittekenen waarover en waarbinnen we spreken.
Ik heb niets tegen burgemeesters, die zelf meer kunnen of willen optreden-ik had dat ook toen ik burgemeester was, dat is menselijk-, maar we mogen geen sheriffs creëren. Bovendien is er het aspect democratische controle.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst. (1)