Meer windmolens: graag!

“Ik wil graag meer echte windmolens in Limburg, niet enkel vergunningen.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.
“In onze plannen voor een duurzaam beleid en klimaatneutraliteit zijn deze onontbeerlijk.

“Momenteel tekenen we bij de provincie Limburg een nieuwe windatlas uit, die heel het Limburgs grondgebied dekt. Bovendien wordt er gewerkt aan een werkbare formule waarbij de omwonenden van windmolens en de Limburgse bevolking mee kunnen participeren.
Zodra deze klaar zijn, zal ik een overleg organiseren met de Limburgse gemeenten en met de belangrijkste privé-spelers op de markt.

Op basis van zo objectief mogelijke gegevens en een globale aanpak zullen we de bevolking samen moeten overtuigen dat windenergie voor Limburg nodig is.” , aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het artikel dat hierover in Het Belang Van Limburg verschenen is op dinsdag 28 januari 2014, p.22.

 

Zie ook Limburgers participeren in windmolens van 22-11-2013 en Windturbines: de overheid moet keuzes maken! van 29-10-2013 op deze website.