Met ereburgers moet er spaarzaam omgesprongen worden!

“Met ereburgers moet er spaarzaam omgesprongen worden.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, die in 1998 het initiatief nam om in Sint-Truiden ereburgers aan te duiden.


Een ereburger moet passen bij het imago van de stad Sint-Truiden en zowel de persoon, als de stad moet er zich goed bij voelen.
Het moet een winwin-situatie zijn.

“Het aanduiden van ereburgers mag geen politiek opbod worden. Dit is onder andere één van de redenen waarom een ereburger niet zelf in Sint-Truiden mag wonen.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.

De stad Sint-Truiden heeft momenteel de volgende ereburgers:
- Ere-gouverneur Hilde Bertrand (1998);
- Voormalig korpsoverste van de militaire basis Brustem Jacques Waldeyer (2002);
- Kunstenaar Koen Vanmechelen (2005);
- Ere-deken André Schotsmans (2006);
- Professor Albert Soenen (2008);
- Astronaut Frank De Winne (2010);
- Regisseur Michaël R. Roskam (2011).

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zei hier onder andere in Het Nieuwsblad van donderdag 16 februari 2012 het volgende over: “ We stellen nog een ereburger voor 2012 aan. Beide dokters  (Désiré Collen en Phillip Blondeel) komen daarvoor zeker in aanmerking.
Sint-Truiden beschikt over strikte criteria voor de aanstelling. We stelden een reglement op om van het ereburgerschap een uitzonderlijke onderscheiding te maken. We willen omzichtig omspringen met de titel. De verdiensten van de ereburgers moeten uniek zijn en we willen de aanstelling ook buiten de politieke sfeer houden. Onze ereburgers moeten een band met Sint-Truiden hebben, maar ze mogen zelf niet in de stad wonen. We kunnen ook niet om de zes maanden een ereburger aanstellen.”

Zie ook de teksten ‘Koen Vanmechelen: ereburger van Sint-Truiden’ van 3 februari 2005, ‘Professor-emeritus Albert Soenen, ereburger van Sint-Truiden’ van 7 oktober 2008 en ‘Frank De Winne wordt de 6de ereburger van Sint-Truiden’ van 5 april 2010 op deze website.
 

Over dit item verscheen een artikel in De Standaard en Het Nieuwsblad van donderdag 16 februari 2012.